Datum zveřejnění: 
4. 7. 2023
Evropská univerzitní aliance EuroTeQ může pokračovat ve společném školení inženýrů. Evropská unie prodloužila financování úspěšného programu do roku 2027. Pod vedením Technické univerzity v Mnichově (TUM) se EuroTeQ věnuje budoucímu rozšíření spolupráce mezi osmi univerzitami, a to v oblasti studia, výuky, výzkumu a celoživotního vzdělávání.

„Chceme připravit naše nové absolventy na řešení problémů budoucích šedesáti let. Věříme, že jen v mezinárodní spolupráci s elitními vysokými školami dokážeme studenty připravit na řešení výzev, které si dnes ani neumíme představit,“ říká prorektor ČVUT v Praze, prof. Zbyněk Škvor.

Naše spolupráce má již své výsledky a rodina EuroTeQ se rozrůstá, prohlubují se vazby a vznikají společné aktivity a nové formáty výuky. Jsme velmi vděční, že to Evropská komise uznává a nadále podporuje naše ambice. Společně můžeme přetvořit učení na našich univerzitách, a především předefinovat inženýrskou profesi v evropském kontextu,“ dodal.

Během příštích čtyř let bude 12,8 milionu eur z programu Erasmus+ investováno do ambiciózního projektu partnerů s názvem EuroTeQ 2030. EuroTeQ se zaměří na následující aspekty:

EuroTeQ Campus, (společný výukový prostor) bude rozšířen o různé studijní programy, které v budoucnu poskytnou 50 % absolventů mezinárodní zkušenost ve studiu. Program již nabízí studentům možnost absolvovat akademické kurzy na partnerských univerzitách. Již současný Katalog kurzů EuroTeQ uvádí 125 zahraničních kurzů, do kterých se mohou studenti ČVUT přihlásit.

EuroTeQ Collider umožňuje jedinečné výukové zkušenosti založené na řešení reálných výzev praxe v projektových týmech s průmyslovou spoluprací. Studenti se v Collideru díky tomu učí týmové mezioborové spolupráci i podnikatelským dovednostem.

EuroTeQ Academy rozvíjí nabídku celoživotního vzdělávání pro zaměstnance i externí odborníky. Uvede na trh nové možnosti vzdělávání, které budou reagovat na aktuální potřeby společnosti.

EuroTeQ Education Lab tvoří rozhraní mezi pedagogickým výzkumem a pedagogickou praxí, vyvíjí, testuje a zavádí nové inovativní formáty výuky a zároveň prohlubuje internacionalizaci pedagogických pracovníků.

EuroTeQ vznikl v roce 2020 se šesti účastníky – Technickou univerzitou v Mnichově (TUM), Dánskou technickou univerzitou (DTU), École Polytechnique (L'X), Eindhovenskou technologickou univerzitou (TU/e), Tallinskou technologickou univerzitou (TalTech) a Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). V nové fázi financování se připojí dvě školy vynikající v oborech ekonomie a managementu, španělská IESE a HEC Paris. Přidruženými partnery ze zemí mimo EU jsou švýcarská École Polytechnique fédérale de Lausanne, izraelský Technion Israel Institute of Technology a také velký počet evropských vědeckých a průmyslových společností a inženýrských asociací.

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@cvut.cz