Datum zveřejnění: 
16. 6. 2023
Propojení vědy a umění si klade za cíl projekt artefaktu TABULA RASA, který vznikl na Českém vysokém učení technickém v Praze jako výsledek spolupráce tří fakult, Fakulty architektury (FA), Fakulty elektrotechnické (FEL) a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) v rámci projektu CAAS.

 V úterý 20. června, FJFI ČVUT, Pohraniční 1, Děčín

16:00–16:15    Slavnostní zahájení

16.15–17.00    Tabula Rasa – reflexe z předchozích experimentů spolupráce s komunitou fyziků a práce na artefaktu

17:00               Odhalení artefaktu               

 

První koncepty vznikly v roce 2021 a do dnešních dní prošly bouřlivým vývojem. Zdrojem inspirace pro vytvoření artefaktu je především dialog mezi umělci a vědci a komunikace v rámci řady workshopů. Výsledný design se pohybuje na pomezí abstraktní a konkrétní reprezentace a snaží se předat zážitek z částicové fyziky pozorovatelům z širšího publika. Centrálním tématem tohoto projektu je fenomén fyzikální interference. Princip interference je základním konceptem vlnové fyziky a optiky a popisuje, jak se vlny chovají, když se setkají dvě, nebo více zdrojů. V umění se tento princip často využívá jako zdroj inspirace pro tvorbu uměleckých děl.

Autory díla jsou doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D. a prof. ak. soch. Marian Karel, kteří dlouhodobě působí na Fakultě architektury ČVUT. Programování světelné části se zhostil Ing. Ondřej Slabý z Fakulty elektrotechnické a vlastní produkci a technickou podporu zajistil Institut intermedií při FEL ČVUT v Praze a detašované pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně.

„Je úžasné pozorovat přeměnu fyzikálních výstupů částicové fyziky v umělecké dílo, které nejen vizualizuje naše vědeckou práci a dodává jí nový rozměr, ale také vidět, že je možné výstupy naší práce zušlechťovat veřejný prostor. Jsem rád, že město Děčín získává nový zajímavý artefakt, který jistě návštěvníci ocení,“ dodává doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., koordinátor vědeckého programu PARTPHYS CAAS.

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Helena Hauzírková
E-mail: 
helena.hauzirkova@fjfi.cvut.cz