Datum zveřejnění: 
8. 6. 2023
Ve čtvrtek 1. června 2023 se na Masarykově ústavu vyšších studií (MÚVS) Českého vysokého učení technického v Praze konal již 12. ročník odborné konference v rámci cyklu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Hlavním tématem letošní konference byl „Regionální rozvoj jako součást udržitelné transformace Evropy“. Konferenci zaštítila i zahájila ředitelka MÚVS prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. spolu s hlavní organizátorkou doc. Ing. arch. Vladimírou Šilhánkovou, Ph.D., vedoucí Institutu veřejné správy a regionálních studií MÚVS.

Letošní téma reflektuje současnou situaci, kdy se dříve, než se evropská společnost stihla vypořádat s dopady pandemie covid-19, objevily nové problémy vyvolané ruskou agresí na Ukrajině. Tato skutečnost s sebou přinesla nejen bezpečnostní hrozby, novou vlnu migrantů, ale i nové a dosud nečekané problémy v oblasti cen a dostupnosti energií. Se všemi těmito problémy se musí vypořádat nejen Evropa jako celek, jednotlivé státy, ale i každý region, město či obec. Cílem konference proto bylo vytvořit platformu pro předání nových vědeckých poznatků a zkušeností, jak vzniklé problémy analyzovat a řešit, navrhovat cesty, nástroje a inovace pro vypořádání se s jejich důsledky.

Pro aktivní účast na konferenci se podařilo získat řadu vážených a milých hostů nejen z České republiky, ale i řady dalších zemí, kteří se s námi o své poznatky a zkušenosti podělili, a to ať už osobně nebo online. Konference byla rozdělena do tří tematických bloků „Města v procesu transformace“, „Nové rozvojové přístupy“ a „Chytře a udržitelně“. Mezi zahraničními účastníky konference byli např. dr. Lulzim Beqiri, děkan Fakulty architektury UBT z Prištiny, Kosovo, prof. Anna Karwińska z Ekonomické univerzity v Krakově, prof. Egon Smeral z Modul University z Vídně či prof. Eleonóra Marišová ze Slovenské zemědělské univerzity v Nitře.

Všichni referující přinesli velmi cenný soubor informací, ale i řadu osobních postřehů, které jistě přispějí k lepšímu a komplexnějšímu pochopení složité transformace Evropy v post pandemickém období a v průběhu války na Ukrajině. Vybrané příspěvky z konference budou publikovány v Acta Polytechnica a v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, aby se s nimi mohli seznámit i ti, kdo se konference zúčastnit nemohli.

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
E-mail: 
vladimira.silhankova@cvut.cz