Datum zveřejnění: 
7. 6. 2023
Fakulta architektury ČVUT v Praze zve na probíhající výstavu ateliérových prací z letního semestru. Nabízí projekty 65 ateliérů studujících oborů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Vernisáž spojená se zahájením výstavy diplomových prací se uskuteční 13. června v 18 hodin.

Výstavní přehlídka je sondu do výuky na FA ČVUT, studenti a studentky pracují na reálných místech i zadáních. Témata projektů reflektují aktuální dění, konkrétní společenskou a ekologickou situaci a její výzvy. Příkladem jsou práce ateliéru Hájek–Hulín, který řešil území vesnice Voděrádky na východní hranici Prahy. Na místě bývalé skládky tam vzniká kulturní centrum manželů Vlčkových. Nové objekty jsou postaveny z recyklovaných materiálů vytěžených v místě nebo získaných při demolicích staveb. Úkolem pro studující bylo navrhnou do areálu další potřebné stavby a drobnou architekturu – divadelní scénu, robotickou laboratoř, ateliéry, galerii, plovoucí altán nebo most. Vše s důrazem na šetrnost k životnímu prostředí a energetickou náročnost.  

Ateliér Hlaváček–Čeněk–Minarovič jako hlavní téma pro tento semestr zvolil návrh nové budovy parlamentu. Cílem bylo zamýšlet se nad požadavky na tuto instituci, nad tím, jak má fungovat, jak se má prezentovat občanům, co má v dnešní době a v budoucnosti symbolizovat a jak k těmto cílům může pomoci architektura. Nová budova by měla spojit na jednom místě jak Poslaneckou sněmovnu, tak Senát Parlamentu ČR.

Z ateliérů krajinářské architektury lze jmenovat ateliér prvního ročníku Špalková, který se vydal do Českého krasu, kde Svatý Jan pod Skalou stále silně promlouvá k poutníkům i běžným návštěvníkům. Podepsal se na něm však kulturní úpadek druhé poloviny 20. století a řada krajinných úprav v okolí kláštera zanikla. Cílem studentských návrhů je místo probudit k životu skrze krajinné úpravy a drobné stavebních intervence.

Ukázkou spolupráce studujících designu s průmyslem jsou práce ateliéru Jaroš, kde v tomto semestru pracovali s dřevěným odpadem z firmy TON. Zpracovávali polotovary a zbytky z výroby tradičního ohýbaného nábytku. Snažili se vytvořit smysluplný produkt vhodný pro další sériové zpracování.

Výstavu ateliérových prací je možné navštívit do 23. června 2023 denně od 9.00 do 19.00 hod. Vstup je bezbariérový a zdarma. Všechny projekty vytvořené studentkami a studenty FA ČVUT jsou k dispozici online, první ročníky mají vlastní webovou galerii. Fotografie z výstavy si můžete prohlédnout v sekci Ze života FA.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. ARCH. KATEŘINA ROTTOVÁ, PH.D.
E-mail: 
rottokat@fa.cvut.cz