Datum zveřejnění: 
26. 5. 2023
V uplynulých dvou dnech se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) setkali zástupci 25 partnerů nové technologické sítě AI-MATTERS, kterou tvoří sedm uzlů a jeden satelit v osmi zemích Evropy s rozpočtem 60 mil. eur na pět let. Hlavním cílem sítě AI-MATTERS, která tímto v Praze uskutečnila svou první valnou hromadu, je podporovat rozvoj evropského zpracovatelského průmyslu při zavádění pokročilých technologií, a tím zvyšovat jeho inovační kapacitu i globální konkurenceschopnost. Český uzel sítě AI-MATTERS vede CIIRC ČVUT, který se tak stává jedním z hlavních testovacích a experimentálních míst pro průmyslové aplikace v oblasti umělé inteligence a inteligentní robotiky.

Technologie umělé inteligence jsou klíčovou hnací silou digitální transformace, proto Evropská unie podporuje jejich zavádění do praxe. Čerpá z toho celý inovační ekosystém – výsledky výzkumu využívají jak přímo koncoví uživatelé řešení, tedy zejména výrobní firmy, tak i inovátoři a technologičtí developeři, kteří taková řešení vyvíjejí. Aby se co nejvíce zkrátila jinak dlouhá cesta od výzkumu k praxi, bylo podpořeno vytvoření evropských sektorově zaměřených sítí testovacích a experimentálních pracovišť – tzv. TEF (od anglického „Testing and Experimentation Facilities“). AI-MATTERS je jednou ze čtyř těchto sektorových sítí TEF a zaměřuje se na podporu evropského zpracovatelského průmyslu, zejména pro start-upy, malé a střední podniky, ale i podniky se střední kapitalizací a velké podniky.

„Naším cílem je poskytnout výrobním společnostem možnost otestovat pokročilé technologie využívající umělou inteligenci v reálných scénářích a ověřit vhodnost jejich řešení před uvedením technologie na trh," potvrzuje koordinátorka projektu AI-MATTERS, Dr. Valentina Ivanova z francouzské státní výzkumné organizace CEA (Francouzská komise pro alternativní energie a atomovou energii).

Díky zapojení CIIRC ČVUT a dalších českých partnerů – CEITEC VUT v Brně a VŠB-TUO v Ostravě – budou mít služby TEF dostupnější také technologičtí inovátoři a firmy z Česka. „Plánujeme, že již v příštím roce budou mít primárně systémoví integrátoři a poskytovatelé AI technologií přístup k profesionálním službám a odborným znalostem celé sítě AI-MATTERS, přičemž malé a střední podniky budou využívat tuto infrastrukturu i bezplatně,“ uvádí Ondřej Beránek, který vede kancelář AI-MATTERS na CIIRC ČVUT.

Hlavním technickým aspektem a přínosem pro uživatele bude možnost vyvíjet a testovat různé scénáře a nejmodernější softwarová či hardwarová řešení založená na umělé inteligenci v reálných podmínkách. Moderní výzkumnou infrastrukturu, která je pro tento záměr zásadní, zajišťuje Testbed pro Průmysl 4.0, který je spolu s testbedem v Brně vybavován špičkovými technologiemi v rámci centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP.

„Zpřístupnění služeb propojených českých testbedů v rámci TEF je po centru RICAIP, na kterém pracujeme poslední čtyři roky, dalším logickým krokem při budování silného ekosystému pro umělou inteligenci v ČR, zabezpečujícího též transfer know-how a technologií do praxe,“ vysvětluje prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT, a pokračuje: „Nyní budou mít evropské společnosti různých velikostí skvělou příležitost získat přístup k nejmodernější infrastruktuře, což je posílí a zvýší jejich konkurenceschopnost.“

Kromě českého zastoupení se uzly AI-MATTERS nacházejí v Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku a satelit v Řecku.

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Eva Doležalová
E-mail: 
eva.dolezalova@cvut.cz