Datum zveřejnění: 
23. 5. 2023
Soutěžní návrh vzniklý na Projektovém maratonu se úspěšně prosadil ve 43. ročníku prestižní architektonické soutěže World Architecture Award. V každém ročníku se vybírají nejlepší z projektů v kategorii Architektura nebo interiér. A projekt ICWD – zázemí pro sirotky v Kongu – byl oceněn v kategorii Studentských projektů.

Mezi výherci je také projekt od světového studia Zaha Hadid Architects, které je známé svou odvážnou organickou architekturou. Ukazujeme tak, že kvalita architektury nemusí být vždy založená na velikosti kapitálu, ale že na základě kontextu a možností se dá se skromnými zdroji vytvořit hodnotná architektura, která může mít mnohem větší přesah a zásadním způsobem přinést změnu do života mnoha lidem.

Projekt si můžete prohlédnout zde: https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hmgmn/orphanage-farm-niolo-project-pages.html

Dále je Sirotčinec mezi finalisty evropsko-asijské ceny za architekturu, kde aktuálně probíhá veřejné hlasování o cenu veřejnosti.

https://eurasian-prize.com/public-voting/entry/48

Návrh projektu vznikl na již pátém Projektovém maratonu pořádaném Centrem mezinárodních rozvojových projektů ČVUT (ICWD). Projektové maratony jsou kreativně vzdělávací setkání, která se zaměřují na tvorbu projektů pro rozvojové oblasti světa. Již jsme na Projektovém maratonu vytvářeli projekty pro organizace: Praga Haiti, Czech Hospital v Pákistánu, Namasté Nepál, Naše děti v Kongu a Humanitas Afrika v Ghaně. Účastníci projektových maratonů získávají cennou zkušenost při tvorbě projektu do klimaticky a kulturně odlišných podmínek a zapojená organizace získává hotový projekt. Příští projektový maraton se bude konat 15.–17. září a zapojit se může každý, koho rozvojové projekty zajímají.

Studentský tým Jirka Petrželka, Anita Černá a Tomáš Roletzki vedený doktorem Janem Tilingerem za asistence Petra Čandy spolu se zástupci organizace Naše děti v Kongu vytvořili během víkendu propracovanou studii a technické řešení pro sirotčinec.

První pozitivní odezva přišla přímo z Konga od Otce Jeana-Martina ředitele sirotčince: „Nedovedete si ani představit, jak jsme ohromeni vaší vynikající prací. Tisíce kilometrů od nás jste vykonali práci, jako kdybyste byli tady přímo na místě. Budu-li upřímný, tyto nákresy a vizualizace odpovídají tomu, co jsme si představovali na našem pozemku, a nemůžeme se dočkat, až se zrealizují. Mockrát vám děkujeme a přejeme vám všem i každému zvlášť hodně úspěchů ve vašem studiu i praxi. Ať vám Bůh, Pán všech architektů, žehná, a i nadále vám dává inspiraci.“ 

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD ČVUT) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů.

Centrum nabízí příležitosti pro vzdělávání studentů i odborné veřejnosti v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. Vytváří základní povědomí o práci v kontextu jiných kultur a prostředí a o problematice rozvojových a humanitárních projektů. Centrum umožňuje poradenství v oblasti realizace mezinárodních rozvojových projektů a zprostředkování spolupráce mezi odborníky, vyučujícími a studenty různých oborů. Centrum iniciuje spolupráci s dalšími programy rozvojových studií mezi univerzitami a vytváří další aktivity, které povedou k rozšíření povědomí o rozvojových aktivitách. Cílem je podpora mezioborové spolupráce za účelem zvýšení kvality projektů. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství).

Letos se krom 4.ročníku letní školy (11.–15. 9.), kde se potkají studenti různých oborů, budou konat i další dva Projektové maratony a pět Rozvojových střed. V neposlední připravujeme web, který bude veřejnosti představovat svět zahraničních rozvojových a humanitárních projektů a jejich technických aspektů.

Fotografie a vizualizace jsou ke stažení zde: https://photos.app.goo.gl/2HzWn9bXCdANMoY88

Projekt byl podpořen dotací České rozvojové agentury z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Tilinger
E-mail: 
JAN.TILINGER@SURYASCHOOL.ORG