Datum zveřejnění: 
25. 4. 2023
Vojenští odborníci navázali těsnou spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) v Praze. Konkrétní podobu této součinnosti představuje „Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje přelomových technologií pro potřeby Armády ČR“, jež bylo dnes podepsáno na půdě univerzity.

Memorandum o spolupráci ĆVUT a Armády ČR slavnostně podepsali v úterý 25. dubna 2023 v jednacím sálu ČVUT v Praze zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík Miroslav Hlaváč a rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Dokument definuje zapojení ČVUT do projektů přelomových technologií a navrhování jejich zavádění do armády. Akademičtí odborníci budou určovat oblasti nových a přelomových technologií a jejich vojenské využití. Armáda se zavazuje, že bude přinášet náměty na vědeckou činnost univerzitního pracoviště. Obě strany se budou podílet na vzdělávací, přednáškové a publikační činnosti a účastnit se seminářů a workshopů. Významnou součástí spolupráce budou také odborné praxe a stáže personálu nebo studentů ČVUT u vojenských součástí a zařízení v rámci řešeného projektu. 

Ke zlepšování technologické vyspělosti využívá Armáda ČR poznatky vědy a výzkumu v oblasti nových přelomových technologií EDT (Emerging and Disruptive Technologies).  „Aplikace přelomových technologií, umělé inteligence a robotizace do budoucích projektů v rámci modernizace naší armády je nutností. Úzká spolupráce s akademickými odborníky je jedna z cest, jak nové technologie implementovat do vojenských schopností, vysvětlil generál Hlaváč. 

„V tomto ohledu má ČVUT velkou přidanou hodnotu, protože naši výzkumníci pracují na technologiích, které ještě nejsou komerčně dostupné, a do jisté míry tedy vidí do budoucnosti,“ sdělil rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Připomněl, že ČVUT v Praze spolupořádá již od roku 2018 diskuzní fóra, kulaté stoly a workshopy, v rámci nichž seznamuje zástupce Armády České republiky s možnostmi využití např. kvantových technologií pro vojenské účely. ČVUT je také českým zástupcem v tzv. NATO Academic Alliance, tedy v síti akademických pracovišť po celé Alianci, jež pomáhá utvářet budoucnost NATO. 

Memorandum navazuje na „Národní strategii rozvoje a ochrany nastupujících a přelomových technologií v České republice“. Armáda České republiky věnuje umělé inteligenci dostatečnou pozornost a do budoucna se bez ní neobejde. V určité podobě ji využívá dlouhodobě, jako třeba bezpilotní nebo bezposádkové prostředky, robotické systémy nebo softwarové komponenty. Expertní a simulační základnou v oblasti autonomních a robotických systémů, které působí ve prospěch armády, je Katedra vojenské robotiky Univerzity obrany Brno.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Veselá
E-mail: 
katerina.vesela@cvut.cz