Datum zveřejnění: 
9. 3. 2023
Hlad po absolventech informatických, elektrotechnických a strojařských oborů z ČVUT na trhu práce neustává. Fakulta strojní (FS) ČVUT a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze vycházejí firmám vstříc uspořádáním druhého ročníku Kariérních dnů. Dvoudenní akce, jejíž součástí bude i doprovodný odborný program, se uskuteční 28. a 29. března 2023 v prostorách obou fakult v Dejvicích.

Cílem Kariérních dnů je umožnit přímý kontakt tří tisíc studentů FEL a dvou a půl tisíce studentů FS se zaměstnavateli nejrůznějších velikostí, počínaje giganty českého průmyslu až po malé progresivní start-upy.

„Absolvent naší fakulty, který by nenašel práci, podle nám dostupných statistik a průzkumů neexistuje. Většina si svého budoucího zaměstnavatele vybere již během studia. Kariérní dny nám dávají příležitost dále rozvíjet spolupráci s firmami a zprostředkovávat jejich kontakt s našimi studenty a studentkami. Cílem je, aby si udělali konkrétnější představu o příležitostech na pracovním trhu a v odborné části získali podněty pro témata svých bakalářských a diplomových prací,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Podle prof. Petra Páty poptávka po absolventech FEL ČVUT v oblasti informatiky a elektrotechniky vychází z jejich kvality a specializace v oblastech technologických trendů, které budou utvářet budoucnost celé společnosti. Ať už to jsou nanotechnologie, umělá inteligence a energetika, anebo telekomunikační sítě, bioinformatika či vesmírné technologie – všechny tyto fenomény budoucnosti lze na FEL studovat. Jak oblast elektrotechniky, tak nejnověji i oblast informatiky na ČVUT je v prestižním mezinárodním žebříčku QS Ranking hodnocena jako nejlepší v České republice.

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, doc. Miroslav Španiel, k přípravě druhého ročníku akce poznamenal: „Loňské Kariérní dny prokázaly, že po absolventech strojařských a elektrotechnických oborů ČVUT je stále enormní poptávka. Osmdesát průmyslových partnerů tam prezentovalo své firmy a nabídky uplatnění. A přes pět tisíc studentů u nich vyhledávalo informace a navazovalo osobní kontakty s perspektivními zaměstnavateli. Průběh akce potvrdil, že Kariérní dny jsou užitečné nejen pro firmy, ale i pro naše studenty, proto budeme takové akce pořádat i nadále."

Za velmi dobrými zkušenostmi s absolventy Fakulty strojní stojí podle děkana doc. Miroslava Španiela kvalitní studijní programy, které poskytují komplexní vzdělání pro návrh, přípravu a řízení výroby, konstrukci a vývoj nových strojů i pro aplikaci informatiky a umělé inteligence. Absolventy Fakulty strojní připravují také pro mezioborová odvětví jako energetika, chemický průmysl, udržitelná mobilita, environmentální inženýrství a biomedicína.

Na letošních Kariérních dnech obsadí zástupci osmdesátky společností
ve dnech 28. a 29. března prostory obou fakult. Hlavními partnery budou společnosti ČEZ, Škoda Auto, GE, Bosch, Valeo, Continental, Rohde & Schwarz, Qminers, ÚJV a Altron. Na programu budou prezentace firem, přednášky, skupinové i individuální diskuze a workshopy.

Zástupci firem budou studentům po oba dva dny k dispozici od 9.00 do 16.00 hodin na chodbách u poslucháren obou fakult. Součástí Kariérních dnů Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT bude i doprovodný program, ve kterém firmy v prezentacích či workshopech osloví studenty prostřednictvím svých odborných témat. Podrobnější informace o Kariérních dnech Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní včetně registrovaných firem a jejich prezentací najdete zde https://www.karierni-dny-fs-fel.cvut.cz/.

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Radovan Suk
E-mail: 
sukradov@fel.cvut.cz
Telefon: 
224 353 931