Datum zveřejnění: 
2. 3. 2023
Nejnovější publikace editorů Petra Vorlíka a Huberta Guzika z Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT uzavírá rozsáhlý projekt Architektura osmdesátých let. Po knihách a(typ), Nepostavená, Rozhovory a Improvizace se Ambice věnují fungování společnosti, stavebnictví a architektonické praxe. Představení knihy spojené s promítáním dobových dokumentů a debatou s odborníky se uskuteční 9. března v 18 hodin na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Autoři ve dvanácti kapitolách představují klíčové procesy v architektuře osmdesátých let i okolnosti jejich (ne)naplnění v realitě. V této době kulminovala deziluze ze stavby obrovských sídlišť, probíhaly diskuze o budoucnosti panelové výstavby, která odsoudila periferie do role pouhých nocleháren. V kombinaci s enormně znečištěným prostředím a chátrajícími historickými centry zanechávaly výsledky socialistického hospodaření především pocit všeobecné frustrace.

Architekti se právem cítili osamoceni v úsilí o esteticky silnou a společensky prospěšnou architekturu. Touha nabídnout alternativu k utilitárnosti socialistického stavebnictví a vzepřít se převládajícím tendencím starších generací vedla mladé architekty k zakládání spolků, pořádání výstav, přednášek a veřejných diskusí, k formulování vizí i kritiky soudobé výstavby. Všechny tyto aktivity v osmdesátých letech formovaly plodnou neoficiální architektonickou scénu,“ dodává editor knihy Petr Vorlík.

Spolu s Terezou Pokornou v kapitole „Neoficiální scéna, cesta ke svobodě a pluralitě“ popisují okolnosti vzniku skupiny Zlatí orli, kterou založila nejmladší architektonická generace v roce 1989: Na Žižkově probíhaly plošné demolice, na Smíchově stavěl Karel Prager svou banku a chtěl pokračovat mnohem dál. Zlatí orli cítili nutkání se vymezit a rozhodli se pro drsné gesto – na vernisáž Pragerovy výstavy přinesli „Seriózní, slušnej věnec s nápisem Poslední sbohem, Spi sladce nebo Na rozloučenou, zakoupený na Olšanech“. S mladickou drzostí a odvahou tak vyjádřili přání, aby Prager ve svých – podle nich k městu nemilosrdných – projektech již nepokračoval.

V rámci představení knihy se uskuteční debata, které se zúčastní Petr Kratochvíl, Ladislav Lábus a Milena Vitoulová. Následovat budou projekce archivních dokumentů Jak sídlí děti na sídlišti (1985), Televizní klub mladých (1988) a Dostavba Staroměstské radnice – věc veřejná (1988).

Kniha Ambice vznikla jako pátá a poslední v rámci projektu Architektura osmdesátých let v České republice v programu Národní kulturní identita II Ministerstva kultury České republiky. Autory textů jsou Lukáš Beran, Klára Brůhová, Alex Bykov, Matúš Dulla, Martin Franc, Hubert Guzik, Karolina Jirkalová, Matyáš Kracík, Lenka Kužvartová, Lucia Mlynčeková, Miroslav Pavel, Tereza Pokorná, Petr Roubal, Pavla Savická, Klára Ullmannová, Veronika Vicherková, Petr Vorlík a Jan Zikmund. Sérii knih doplňují stránky architektura80.cz, kde je možné najít plné verze knih a jednotlivé tvůrce i stavby na interaktivní mapě.

Fotografie knihy ke stažení na tomto odkazu. Zdroj foto: Jiří Ryszawy

Picture

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing.arch. Kateřina Rottová, Ph.D.
E-mail: 
katerina.rottova@fa.cvut.cz