Datum zveřejnění: 
24. 2. 2023
Generál SACT Phillipe Lavigne jednal ve společnosti týmu DefSec Innovation HUB (DSIH) se zástupci ČVUT v Praze. Při setkání s prorektorem Zbyňkem Škvorem probrali mnohé možnosti spolupráce, veřejné i neveřejné. Navázali tak na summit, který se konal na půdě ČVUT v srpnu 2022 s cílem propojit armádní, akademickou a průmyslovou sféru.

Mezi obory spolupráce, v nichž může ČVUT v Praze významně pomoci, patří umělá inteligence, kvantové technologie, kognitivní válčení, cyber defence, wargaming, 3D či aditivní technologie a samozřejmě i zdravotnické systémy a záchrana životů.   

Generál Lavigne například k umělé inteligenci sdělil, že byl sám součástí projektu, kdy bylo prováděno mapování operačního prostoru; velké množství dat je následně zpracováváno prostřednictvím AI tak, aby výsledné vizualizace usnadnily činnost v akci. „Jedná se tak o přímé inovace, právě s nimi bude umět ČVUT pomoci,“ doplnil Zbyněk Škvor, prorektor ČVUT.

„Jsem rád, že naše univerzita se může zapojit do projektů, jejichž součástí je tak významný partner, jakým je velitelství pro transformaci NATO. A v budování této spolupráce oceňuji i podporu týmu DefSec,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Ke kognitivnímu válčení bylo na setkání delegace NATO s vedením ČVUT řečeno, že toto téma rezonuje v NATO velmi intenzivně. DefSec ve spolupráci s akademiky pracuje na výzkumném projektu, který má popsat fyziologické účinky metod kognitivního působení na jednotlivce a navrhnout způsoby remediace. Chceme této problematice lépe porozumět a naučit se naše lidi chránit. V Norfolku vzniká celá nová skupina, která se bude tomuto tématu věnovat a je důležitá mezinárodní spolupráce napříč všemi spojenci v NATO, řekl generál Lavigne.

Po úvodních rozhovorech byly vědci z ČVUT představeny konkrétní příklady spolupráce. Digitální triáž prezentoval tým doc. Miroslava Bureše z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Cílem tohoto projektu je snaha o zvýšení šancí na záchranu a přežití u vojáků v poli při reálné operaci, kdy hrozí zranění. Systém umožňuje monitorování základních životních funkcí a vyhodnocuje aktuální situaci nositele. Doprovodná aplikace má několik úrovní a přístupů, může sloužit jak velícímu důstojníkovi jako zdroj informací o poloze a stavu jeho mužů, tak může sloužit záchranářům pro vyhodnocení a přehledu o situaci potřebných zásahů.

Autonomní roboty prezentoval na setkání dr. Jan Bayer z FEL ČVUT. Projekt se specializuje na vývoj algoritmů pro autonomní pohyb robotů v neznámém prostředí a jejich bezpečné zmapování. Využívány jsou různé typy robotů a různých platforem. Ve vojenských operacích se jedná o prvotní prozkoumání nebezpečných oblastí a sběr informací. Prezentován byl robot ve tvaru pavouka SCARAB, byly předvedeny možnosti jeho ovládání a průchod neznámým prostředím. Výsledky tým profesora Jana Faigla neustále porovnává s ostatními týmy napříč celým světem. Roboti jsou plně autonomní, nepotřebují přítomnost mobilních sítí – jsou koncipováni i do situací, kdy nejsou sítě ani lidští operátoři k dispozici, což je pro armádní užití důležité.

Další prezentaci vedl za ČVUT dr. Michal Křelina z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, který působí jako dlouhodobý poradce pro NATO v oblasti kvantových technologií. Kvantové technologie jsou velmi dynamické téma, každý den vycházejí nové publikace o možných aplikacích pro vesmír, civilní oblast i obranné či záchranné systémy. Účastníci jednání se shodli, že důležitá je nejen oblast přímého využití kvantových technologií, ale také jejich bezpečnosti či odolnosti proti zneškodnění.

V diskuzi zazněly všechny možné aplikace – bezpečnost, šifrování, komunikace, navigace, detekce. V této oblasti je ale klíčové vzdělávání, protože se jedná o technologicky náročnou oblast na pochopení a voják nutně nemusí být kvantový fyzik. Generál Lavigne vyslovil „absolutní ano“ na formulovanou potřebu dostat nové technologie do vojenských škol tak, aby byla armáda připravena v okamžiku, kdy tyto technologie dozrají k reálným aplikacím. Armáda musí být podle něj připravena je okamžitě adaptovat.

Účastníci jednání se shodli, že DefSec ve spolupráci s ČVUT velmi nápomocně reaguje na témata, která již deset let rezonují napříč zeměmi NATO.. Je dobré spolupracovat, pomůže nám to nalézat řešení rychleji a pružněji tak reagovat na proměnlivou realitu. Chválím spolupráci DefSec a ČVUT, je třeba zapojovat mladé do řešení bolestí tohoto světa. Všichni jsme propojeni, jsme tým. Určitě budeme spolupracovat i dále!“ uvedl generál Phillipe Lavigne v naprosté shodě s prorektorem ČVUT Zbyňkem Škvorem.

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Veselá
E-mail: 
katerina.vesela@cvut.cz