Datum zveřejnění: 
1. 2. 2023
30. ledna 2023 podepsali místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Ondřej Velek Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje stavebnictví. Ta bude realizována zejména Národním centrem Stavebnictví 4.0, které na institutu působí. Spolupráce přispěje k rozvoji informačních technologií ve stavebnictví a jejich začlenění do praxe. Vicepremiér Ivan Bartoš dále diskutoval se zástupci stavebního odvětví o aktuálních tématech stavebnictví.

Memorandum, které formalizuje zahájení aktivní spolupráce, reaguje mimo jiné i na nedostatek diskuze mezi aktéry ve stavebnictví: státem, firmami a  a akademickou sférou. Spolupráce Národního centra Stavebnictví 4.0 (NCS 4.0) a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR bude realizována zejména formou vzájemných konzultací a výměnou informací o důležitých událostech.

Vicepremiér Ivan Bartoš v rámci své návštěvy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v panelové diskuzi představil vizi v oblasti digitalizace stavebnictví, podobu stavebního zákona a koncept dostupného bydlení. V diskuzi byly představeny klíčové dopady zmíněných témat na stavební průmysl.

„Digitalizace stavebního řízení a územního plánování jsou naprosto klíčové pro zrychlení procesů, které probíhají v rámci stavebního průmyslu. V průběhu tohoto roku proto postupně spustíme jednotlivé služby týkající se povolování staveb tak, aby v červenci 2024 bylo možné realizovat kompletní digitální postup úkonů při stavebních řízeních. Pro občany je nejdůležitější webový Portál stavebníka, přes který bude probíhat prvotní komunikace s úřady a současně bude zdrojem údajů například o území nebo o stavbách,“ komentuje obsah spolupráce vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj  Ivan Bartoš.

„V Ministerstvu pro místní rozvoj ČR získává Národní centrum Stavebnictví 4.0 silného partnera, se kterým bude moci konzultovat a prosazovat potřebné změny v oboru s takovým inovačním potenciálem, jakým je stavebnictví,“ vítá spolupráci Dr. Ondřej Velek, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

„Společně s ministerstvem chceme zrychlit a zefektivnit povolovací proces staveb. Roztříštěnost stavebnictví na poli digitalizace je velká, což vede k nižší míře předávaných informací. Vzájemná spolupráce na unifikaci stavebního řízení je proto stěžejní ,” uvedl ředitel NCS 4.0 Radoslav Sovják. 

Součástí návštěvy vicepremiéra Bartoše byla i návštěva RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0. V rámci této navštěvy proběhla i diskuse s vědeckým ředitelem CIIRC ČVUT prof. Vladimírem Maříkem a předsedou představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 Jiřím Kabelkou ohledně možnosti zapojení do excelentní evropské infrastruktury testbedů k využitelnosti inovací a propojení technologických projektů v oblasti průmyslu a stavebnictví.

Foto: Roman Sejkot, CIIRC ČVUT

Skupina: Na fotografii zleva Petr Konvalinka, předseda představenstva NCS 4.0, Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT a Radoslav Sovják, ředitel NCS 4.0.

Testbed: Marie Svatoňová, CIIRC ČVUT

Na fotografii zleva: Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT, Onřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT, Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci, Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT a Jiří Kabelka, předseda představenstva Národního centra Průmyslu 4.0

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Alena Nováková
E-mail: 
alena.novakova@cvut.cz