Datum zveřejnění: 
31. 1. 2023
Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT v Praze (ICWD) s hrdostí oznamuje úspěšné zakončení tříletého projektu globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. Během tohoto projektu se podařilo uspořádat více než stovku přednášek, které zahrnovaly široké spektrum oborů a mezioborových specializací. Přednášky byly určeny pro širokou veřejnost, vysokoškolské studenty, i pro studenty středních škol a posledních ročníků základních škol. Tyto přednášky poskytly účastníkům příležitost rozšířit si své obzory, získat nové poznatky a nahlédnout do různých problematik humanitárních a rozvojových projektů z různých oblastí světa, dozvědět se nové informace o důležitosti těchto projektů i důležitosti technických aspektů při jejich realizaci.

Kromě přednášek pořádalo Centrum pět projektových maratonů, které se zaměřovaly na architektonicky-stavební pomoc projektům různých rozvojových organizací: Praga Haiti, Czech Hospital v Pákistánu, Namasté Nepál, Naše děti v Kongu a Humanitas Afrika v Ghaně. Tyto projekty daly účastníkům příležitost vytvořit reálný projekt k rozvoji těchto zemí a získat cenné zkušenosti v oblasti stavebnictví a architektury v zahraničních rozvojových projektech.

Zdaleka největší úspěch slavila týdenní letní škola „Rozvojové září“, stavba jurty a seminář o přírodních materiálech. Tyto aktivity přinesly účastníkům nové pohledy na rozvojové projekty a umožnily jim nahlédnout do různých aspektů rozvojové práce a jejích technických aspektů. Účastníci si vyzkoušeli práci v týmu a fakticky se dotkli některých stavebních technologií.

Humanitární a rozvojové organizace často potřebují konzultace ze strany technicky vzdělaných odborníků, pokud mají jejich projekty fungovat dobře i po technické stránce. Již samotné zapojení technicky vzdělaných odborníků do zahraničních rozvojových projektů zvyšuje pravděpodobnost, že vzniklé stavby a infrastruktura budou sloužit déle a lépe. „Naše zkušenosti nás utvrzují v přesvědčení, že mezioborový přístup vede ke kvalitnějším rozvojovým projektům,“ uvedl doktor Jan Tilinger, zakladatel Centra pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT v Praze (ICWD).

„Naše aktivity mají velice pozitivní odezvy, a za všechny bych zmínil v plném znění poděkování z Konga za výsledek projektového maratonu konaného v říjnu,“ dodal Tilinger.

Znění poděkování z Konga:

“Milí přátelé,

nedovedete si ani představit, jak jsme ohromeni vaší vynikající prací. Tisíce kilometrů od nás jste vykonali práci, jako kdybyste byli tady přímo na místě. Budu-li upřímný, tyto nákresy a vizualizace odpovídají tomu, co jsme si představovali vybudovat na našem pozemku, a nemůžeme se dočkat, až se zrealizují. Mockrát vám děkujeme a přejeme vám všem i každému zvlášť hodně úspěchů ve vašem studiu i praxi. Ať vám Bůh, Pán všech architektů, žehná a i nadále vám dává inspiraci. 

Otec Jean-Martin”

Poslední akcí v rámci projektu byl prosincový Projektový maraton, kde Centrum vytvořilo studii nového využití/přestavby komunitního centra a zázemí pro organizaci Humanitas Afrika.

Do letošního roku vstupuje ICWD, ve spolupráci s týmem nadšených dobrovolníků a studentů a organizací Přátelé New Renato, s projektem stavby střední školy v zambijském Kashitu. Základ této dobrovolnické skupiny byl vytvořen na prvním setkání tzv. Rozvojového září.

ICWD děkuje všem účastníkům a partnerům za jejich přínos a podporu během projektu. Je velmi důležité, že se podařilo vytvořit platformu pro vzdělávání a osvětu, která poskytuje příležitost i pro veřejnost, aby se dozvěděli více o rozvojových projektech, jejich technických aspektech a světě v globálním i lokálním kontextu.

„Rádi bychom také poděkovali našim i externím expertům, kteří se podělili o své zkušenosti a poznatky s účastníky. Jejich příspěvek byl nepostradatelný pro úspěch projektu a byl klíčový pro rozšíření obzorů účastníků,“ dodal Jan Tilinger.

ICWD se těší na další spolupráci s veřejností a partnery v budoucnu, aby mohli dále rozvíjet vzdělávací a osvětové projekty, které pomohou lidem rozumět světu a přispět k jeho rozvoji.

Také děkuje České rozvojové agentuře za podporu: Konání projektu bylo podpořeno dotací České rozvojové agentury z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Fotografie a vizualizace jsou ke stažení zdehttps://drive.google.com/drive/folders/1hNSJObBFeawYPwFjd_WJVEKGQpHqVLo5?usp=sharing

*******************

Ing. Jan Tilinger, Ph.D. - vedení projektu ICWD, +420 608 522 854, jan.tilinger@cvut.cz
Stavební inženýr, založil ICWD, mezinárodní centrum rozvojových projektů na ČVUT. Architekt unikátního projektu Sluneční školy v Kargyaku v indickém Himálaji. Předsedá organizaci Surya z.s. Působí také jako novinář, rozvojový pracovník, truhlář, stavební auditor, pedagog, fotograf. Na ČVUT vyučuje, jak pracovat v klimaticky, ekonomicky a kulturně odlišných oblastech.

ICWD (International Center for World Development) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních humanitárních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů. Centrum usiluje o rozšíření možností vzdělání studentů a veřejnosti v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství). www.icwd.cvut.cz.

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kateřina Veselá
E-mail: 
katerina.vesela@cvut.cz