Datum zveřejnění: 
24. 1. 2023
Den otevřených dveří, který se koná na Fakultě stavební ČVUT v Praze v sobotu 28. ledna, nabídne uchazečům o studium informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách, možnostech přípravných kurzů a jednotlivých bakalářských studijních programech. Prostor bude také na dotazy, řadu exkurzí do laboratoří a komentovanou prohlídku fakulty. Zájemci si zároveň budou moci na místě nanečisto vyzkoušet v plném rozsahu i přijímací zkoušku z matematiky. Program bude připraven také pro návštěvníky z řad široké veřejnosti – mimořádně proběhnou komentované prohlídky výstavy „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“.

Den otevřených dveří se bude na Fakultě stavební ČVUT v Praze konat od 9.00 hodin. Úvodní prezentaci s představením bakalářských studijních programů probíhající od 9.30 do 10.30 hodin přitom budou moci živě na webu stavarna.online zhlédnout i zájemci o studium, kteří se do Dejvic na Den otevřených dveří osobně nedostanou. Jeho prostřednictvím se mohou virtuálně podívat do mnoha fakultních prostor a vyslechnout předtočené rozhovory s akademiky.   

Při úvodní prezentaci se uchazeči o studium seznámí s tematickým zaměřením jednotlivých bakalářských studijních programů - Stavebním inženýrstvím, Architekturou a stavitelstvím, Geodézií a kartografií, Managementem a ekonomikou ve stavebnictví, Stavitelstvím a Civil Engineeringem - a rozdíly mezi nimi.  

Podrobnosti bude možné získat i k připravované novince - tříletém profesně zaměřeném bakalářském programu Scénické technologie, na němž se podílejí tři fakulty Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Absolventi programu získají znalosti z oblasti současných multimediálních technologií v návaznosti na jejich další aplikaci v oblasti umělecké tvorby, zvukového a světelného designu, a to zejména v jevištním, televizním a filmovém provozu.

V druhé části Dne otevřených dveří si zájemci o studium budou moci sami vybrat mezi stanovišti s informacemi o přijímacím řízení, přijímací zkoušce z matematiky a architektury, jednotlivých bakalářských programech, studiu v zahraničí i studiu cizích jazyků. Podívat se mohou také do fakultních prostor v rámci řady exkurzí, například do Vodohospodářského experimentálního centra, kde bude mimo jiné možné zhlédnout model rybího přechodu, dále do Experimentálního centra, Studia membránové architektury, Výukové a demonstrační laboratoře TZB a dalších prostor.

Uchazeči o studium si budou moci na místě také přímo vyzkoušet, jak by dopadli v přijímacím testu z matematiky. Tzv. přijímačky nanečisto začnou v 15.00 hodin, na samotný test musí zájemci počítat s časem 70 minut. Po jeho skončení se zájemci mohou seznámit nejen s výsledným bodovým ziskem, ale i s nejvhodnějšími postupy řešení zadaných testových úloh. Účastníci si tak nejen ověří svou připravenost v oblasti znalostí, ale zvyknou si i na prostředí, ve kterém budou přijímací test absolvovat a formu zadání testových úloh.

Program je připraven také pro veřejnost – mimořádně se budou konat komentované prohlídky výstavy „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“ v atriu fakulty, která se věnuje historii a současnosti 324 kilometrů dlouhé vodní cesty. Odborníci zde podrobně představí expozici mapující Vltavskou vodní cestu od slapské přehrady po Mělník a Labskou vodní cestu od Pardubic po státní hranici s Německem.

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, se bude konat v sobotu 28. ledna 2023 od 9.00 do 14.00 hodin. Přijímačky nanečisto z matematiky budou probíhat od 15.00 hodin, zájemci o ně se musí registrovat, formulář bude dostupný jak předem na webu fakulty, tak přímo ve Dni otevřených dveří. Podrobný program s časovým harmonogramem je k dispozici na www.fsv.cvut.cz. Pro informace a živý online přenos úvodního představení studia lze využít webovou aplikaci https://stavarna.online/.

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz