Datum zveřejnění: 
8. 12. 2022
Mezinárodní porota složená z vědeckých osobností, jako je například profesor Wolfgang Wahlster, světově uznávaný německý výzkumník, ocenila tři mladé talenty cenou RYIA v oblasti Průmyslu 4.0. První místo získal Varun Burde, který pracuje v RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT. Věnuje se zde robotické manipulaci objektů s využitím metod počítačového vidění a je také doktorandem Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Soutěž RYIA – RICAIP Young Investigator Award – vyhlásilo česko-německé výzkumné centrum RICAIP v tomto roce poprvé. Dalšími oceněnými jsou Michal Skalský z CEITEC VUT a Caspar Jacob z německého centra pro umělou inteligenci DFKI. Cena je spojena se zajímavou finanční odměnou, kterou v letošním roce sponzorovalo Vysoké učení technické v Brně. Ocenění předal vítězům osobně rektor VUT Ladislav Janíček u příležitosti slavnostního otevření testbedu na CEITEC VUT v Brně, v rámci RICAIP rovněž hlavního organizátora letošního prvního ročníku soutěže.

„Mezinárodní šestičlenná komise měla nesnadný úkol, protože všichni nominovaní i ocenění mají vzhledem ke svému věku velmi kvalitní výsledky,“ přibližuje Tilman Becker, ředitel centra RICAIP, který odborné komisi předsedal. „Posuzovali jsme nejen vědecké výsledky, ale třeba i doposud realizované experimenty v oblasti Průmyslu 4.0, které mají potenciál využití v praxi nebo vynikají kombinací metod a přístupů. Právě z tohoto důvodu volba nakonec padla na Varuna Burde.“

Varun Burde, student doktorského studia na ČVUT, původem z Indie, se v robotice zabývá zejména manipulací s objekty pomocí počítačového vidění. Využívá přitom nejmodernější metody umělé inteligence v kombinaci se standardy Průmyslu 4.0. Jedná se o takzvané aplikace „pick-and-place“, které mají využití v řadě průmyslových odvětví a jsou důležité hlavně pro zvyšování úrovně automatizace a autonomie výroby a montáže. Na CIIRC ČVUT se chce v dalším výzkumu zaměřit na obtížné objekty, jako jsou objekty z průhledných materiálů nebo ty s komplexní geometrií.

„Toto ocenění je pro mě ctí a zároveň velkou motivací do dalšího výzkumu,“ říká Varun Burde. „Robotika mě již léta fascinuje, je skvělé vidět, jak počítačový program dokáže vnést život do senzorů a ve výsledku přinést robustní řešení pro průmysl. Myslím, že variace robotiky a jejích možností mají až nekonečné dimenze a rád je budu s pomocí mých školitelů objevovat.“

Školitelé tohoto mladého výzkumníka jsou na CIIRC ČVUT dva – Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, a Torsten Sattler, špičkový výzkumník v oblasti 3D počítačového vidění, držitel tzv. RICAIP Tenure Track pozice a nyní i čerstvý držitel prestižního grantu GAČR EXPRO.

„S Pavlem Burgetem jsme hledali doktoranda, kterého bychom vedli společně a který by byl schopen propojit robotiku s počítačovým viděním,“ přibližuje Torsten Sattler. „Jsem rád, že Varun naši nabídku přijal a můžeme s ním pracovat na nových výzvách.“

„Varunův výzkum nachází řešení pro různé základní úlohy, jako je 3D rekonstrukce, odhad polohy objektu či nalezení správných úchopových bodů. Skvěle spojuje pokročilou robotiku a umělou inteligenci a vytváří řešení, která mohou být přínosem nejen pro průmyslová odvětví, ale naleznou využití třeba v zemědělství či biomedicíně,“ shrnuje Pavel Burget.

Česko-německé výzkumné centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP propojuje průmyslové testbedy na univerzitách v Praze, Brně a německém Saarbrückenu. Jako jednu z nejdůležitějších priorit má podporu mladých talentů v počátečních fázích jejich vědecké kariéry. Cílem ceny RYIA je podpořit a ocenit mladé výzkumnice a výzkumníky do 35 let, kteří se zasazují o přínos v oblasti Průmyslu 4.0. Do soutěže mohli být nominováni kandidáti, kteří vyvíjejí například řešení v oblastech průmyslové digitalizace, automatizace, robotiky, umělé inteligence, strojového učení, velkých dat, počítačového vidění, internetu věcí či průmyslového softwaru. Hlavním parametrem byla spolupráce na výzkumu řízeném průmyslem a souvisejícím s vědeckými cíli RICAIP.

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Mgr. Eva Doležalová
E-mail: 
eva.dolezalova@cvut.cz