Datum zveřejnění: 
18. 10. 2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze včera podepsalo memorandum o spolupráci se společností Dostupné bydlení České spořitelny s cílem podpořit její projekty zaměřené na novou bytovou výstavbu, jež bude šetrná k životnímu prostředí a nabídne cenově dostupné bydlení lidem, kteří by na něj jinak nedosáhli.

Společnost Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS) vstoupila společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT do konsorcia Národního centra kompetence, v jehož rámci budou materiálové, konstrukční a energetické inovace přispívat k cenové dostupnosti bydlení.

„Naším společným cílem je urychlit nástup inovativních řešení v energetice a ve výstavbě. Jako hlavní oblasti ke spolupráci jsme vytipovali vícepodlažní dřevostavby či energeticky efektivní soubory budov. Obě tato řešení mají díky snižování investičních a provozních nákladů potenciál přispět v dohledné době k větší dostupnosti bydlení a reagovat tak na stávající krizi na trhu. Díky nově navázané spolupráci získáme navíc možnost využít zpětné vazby České spořitelny pro posouzení finanční proveditelnosti konceptů energeticky plusových čtvrtí,“ říká ředitel ČVUT UCEEB Robert Jára.

„Při své činnosti čerpáme ze zkušeností naší mateřské skupiny Erste Group, která v Rakousku vlastní přibližně čtrnáct tisíc bytů, v nichž nabízí cenově dostupné a nájemně stabilní bydlení. Svými aktivitami se také snažíme dát českým městům a obcím šanci podpořit občany, kteří pracují ve strategicky potřebných profesích a mají významný vliv na kvalitu života v daných lokalitách. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím spolupráce se zástupci radnic, inovativními stavebními firmami, akademiky a dalšími experty v oboru,“ říká předseda představenstva DBČS Marek Blaha.

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ing. Jana Simčinová
E-mail: 
jana.simcinova@cvut.cz