Datum zveřejnění: 
14. 10. 2022
Asociace společenské odpovědnosti udělila Cenu SDGs technologii S.A.W.E.R., která samostatně vyrábí vodu ze suchého pouštního vzduchu pouze s využitím solární energie. Zařízení vyvinuté Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT uspělo v kategorii Inovace, technologie a energie.

Picture

Technologie S.A.W.E.R. dokáže získat ze vzduchu vodu pro lidskou spotřebu nebo zavlažování rostlin, a to i v extrémně suchém a horkém klimatu. Energii pro svůj provoz získává ze slunečního záření prostřednictvím fotovoltaických kolektorů. Díky bateriovému úložišti navíc může dále pracovat, i když slunce nesvítí. Zařízení je proto vhodné například pro využití humanitárními organizacemi nebo armádními složkami v odlehlých oblastech bez připojení na vodárenskou nebo energetickou infrastrukturu. Denně v poušti vyrobí od stovek litrů po jednotky krychlových metrů vody. Má tak potenciál doplnit její přírodní zdroje, případně je zastoupit v místech, kde vůbec nejsou. Pokud je navíc S.A.W.E.R. připojený na elektrickou síť, jeho produkce vody je oproti provozu v autonomním režimu zhruba dvojnásobná a ve srovnání s běžnými čistě kondenzačními jednotkami dokonce osmkrát vyšší.

V letošním ročníku Cen SDGs, které od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti, zaujal S.A.W.E.R. nejen jako technologická inovace. Soutěž klade důraz na propagaci a naplňování cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů neboli SDG, ve zkratce z anglického „Sustainable Development Goals“. V kategorii Inovace, technologie a energie proto byla hodnocena nejen technická vyspělost soutěžních projektů, ale i jejich šetrnost k přírodě a celkový přínos pro udržitelný rozvoj naší planety a kvalitu života lidí.   

„Je to příjemná odměna za naši tvrdou práci a velmi významné ocenění, kterého si opravdu vážíme a děkujeme za ně. Je to další důkaz, že i malé výzkumné centrum v České republice umí vytvořit špičkovou technologii, která může být přínosem celému světu,“ říká vedoucí výzkumného týmu docent Tomáš Matuška. Jeho slova potvrzuje také ocenění pro nejlepší inovaci, které letos v březnu S.A.W.E.R. získal v tvrdé konkurenci několika tisíc exponátů na světové výstavě EXPO ve Spojených arabských emirátech.

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ing. Jana Simčinová
E-mail: 
jana.simcinova@cvut.cz