Datum zveřejnění: 
29. 9. 2022
Od října, vždy první středu v měsíci, organizuje Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) spolu s agenturami CEEOR a IQVIA cyklus odborných přednášek Světlo do zdraví (aneb data léčí) v Národní technické knihovně (Technická 2710/6, Praha 6–Dejvice). Tato setkávání jsou iniciována vědeckým týmem FBMI CzechHTA pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., MBA.

Posláním Světla do zdraví je nejen poukázat na jednotlivé oblasti uplatnění zdravotně-ekonomických postupů v medicíně, ale i na nutnost práce s daty, indikátory a informacemi obecně.

„Světlo do zdraví cílí na širší odbornou veřejnost, profesionály, studenty, pedagogy, zástupce průmyslu, pacientů a státních organizací a klade si za cíl vytvořit širší diskusně vzdělávací platformu, na které se protnou pohledy z rozličných úhlů,“ upřesňuje Dr. Aleš Tichopád, vedoucí týmu CzechHTA. Na každé setkání je třeba se registrovat (viz přiložená pozvánka). Akce jsou otevřené všem až do naplnění kapacity a jsou zakončené posezením v kavárně Národní technické knihovny.

První setkání se uskuteční 5. října od 15.30 h na téma Měření kvality poskytovatelů zdravotní péče. Diskutovat se bude o dostupnosti dat, organizacích příslušných a způsobilých pro měření kvality, postavení soukromých a akademických subjektů a o výzvách k provádění měření.

Vědecký tým FBMI CzechHTA se zabývá výzkumnými tématy měření a dokladování hodnoty zdravotnických inovací a činí tak v širších souvislostech medicínských, technických, společenských a ekonomických věd. Dr. Aleš Tichopád, vedoucí týmu CzechHTA, k tomu doplňuje: „Vedle léků a zdravotnických prostředků se v širším smyslu zabýváme i systémy a procesy, jako jsou dostupnost léčby, způsoby jejího hrazení, právními aspekty nebo třeba interakci mezi pacientem a lékařem. Úspěšnost uvedených snah jde ruku v ruce s dostupností a kvalitou dat z reálné klinické praxe, které jsou v České republice v dostatečně velkém rozsahu stále spíše nedostupné.“

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Dr. Aleš Tichopád
E-mail: 
ales.tichopad@fbmi.cvut.cz