Datum zveřejnění: 
27. 9. 2022
Během své návštěvy Česka zamířil Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu („Green Deal“), i do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Zde se v pondělí 26. září seznámil s řešeními pro udržitelný a chytrý průmysl vyvíjenými v centru pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP – Testbed pro Průmysl 4.0, v laboratoři pro Energetiku 4.0 a Centru města budoucnosti. Druhou polovinu návštěvy věnoval F. Timmermans diskusi se studenty a vědci z Českého vysokého učení technického.

Inovativní řešení a digitalizace jsou nezbytným předpokladem k větší efektivitě průmyslu, a tedy i ke snižování jeho negativních dopadů na životní prostředí. Právě s takovými řešeními měl Frans Timmermans možnost se seznámit na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT: například s efektivním řízením energetické spotřeby ve výrobě nebo alternativním modelem pro eliminaci kolísání dodávek elektřiny v síti (kombinujícím malé plynové turbíny, bateriový systém skladování energie a elektrolyzér), který je schopen poskytovat podpůrné služby nezbytné při dekarbonizaci energetiky. Dozvěděl se o možnostech využití vyhořelého jaderného paliva pro dálkové vytápění (Teplátor) nebo o recyklaci (tzv. retrofitting) vysloužilých autobaterií z elektromobilů. To vše na principech flexibilní výroby, s využitím algoritmů strojového učení, umělé inteligence a velkých dat.

„Jedna věc, kterou bezpodmínečně musíme udělat, jinak všechno ostatní v příštích letech selže, je úspora energie. V současné době spotřebováváme příliš mnoho energie a musíme ji spořit mnohem účinněji," řekl Frans Timmermans. „To, co děláte v CIIRC, pomáhá společnostem šetřit energii prostřednictvím moderních technologií. Způsob, jakým jste integrovali všechny tyto procesy, umožňuje nejen šetřit energii a optimalizovat výrobu. Díky informačním technologiím používaným ve strojích můžete organizovat a optimalizovat výrobu nejen ve své zemi, ale také v celé Evropě. Tím se výrazně sníží uhlíková stopa. A co je nejdůležitější, přístup CIIRC je to, čemu říkáme trojitá šroubovice: propojuje výzkum a vzdělávání s vládou a průmyslem ve velmi otevřené spolupráci. A to je budoucnost úspěšného vývoje,“ zhodnotil svou návštěvu Frans Timmermans.

„Nacházíme se v nelehké době. Ceny vstupů – surovin a energie – stoupají do mnohdy závratných výšin. Pro průmysl to znamená jediné: je třeba investovat do inovativních a chytrých řešení na bázi umělé inteligence, která optimalizují spotřebu energie. A také do alternativních zdrojů: kombinace fotovoltaiky a bateriových úložišť. To je Průmysl 4.0 v energetické teorii i praxi a zelená řešení v souladu s udržitelností a Green Dealem. To jsme dnes také Fransi Timmermansovi demonstrovali,“ říká vědecký ředitel CIIRC ČVUT prof. Vladimír Mařík.

„Ze svého pohledu vnímám jako velmi důležité, že Frans Timmermans zmínil podporu pro malé a střední podniky v České republice,“ říká Tilman Becker, ředitel česko-německého výzkumného centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP, a pokračuje: „Timmermans dává technologie, Průmysl 4.0 a Green Deal do společné rovnice. Tak funguje CIIRC a tak funguje také ekosystém centra RICAIP.”

Franse Timmermanse zajímala nejen chytrá řešení vznikající na českých univerzitách a v průmyslu, ale stejně podstatná je pro něj i zpětná vazba a dialog. Na jeho žádost tedy proběhla v reprezentativních prostorách CIIRC ČVUT i otevřená diskuse se studenty a výzkumníky, kterou moderoval ředitel institutu, Dr. Ondřej Velek. „Možnost zprostředkovat názory mladých lidí, pro které je téma ekologie a udržitelnosti často velmi důležité, na půdě ČVUT, tedy na půdě, na které vznikají průlomové inovace a na které se formují budoucí výzkumné elity, je pro nás prestižní záležitostí. Velmi mě potěšila míra informovanosti a zapálenosti diskutujících,“ říká Ondřej Velek.

*************

Picture

Frans Timmermans je výkonným místopředsedou Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu („Green Deal“). Je odpovědný za evropské nařízení o klimatu, které zavádí cíl klimatické neutrality do roku 2050, a za balíček „Fit for 55“, který má splnit cíl snížení emisí o 55 % v porovnání s rokem 1990 do roku 2030. Frans Timmermans vede mezinárodní vyjednávání EU o klimatu.

V květnu představil sdělení Komise o obnově přírody, které je součástí Strategie biologické rozmanitosti. Dohlíží také na ambice Komise v oblasti nulového znečištění, akční plán oběhového hospodářství, strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ („Farm to Fork“) a další iniciativy.

V letech 2014–2019 byl Timmermans prvním místopředsedou odpovědným za lepší tvorbu právních předpisů, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv. V Nizozemsku dříve působil jako ministr zahraničních věcí (2012-2014), ministr pro evropské záležitosti (2007-2010) a poslanec za Partij van de Arbeid (PvdA) (2010-2012 a 1998-2007).

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Alena Nováková
E-mail: 
alena.novakova@cvut.cz