Datum zveřejnění: 
19. 9. 2022
Dvoudenní setkání předních českých a francouzských výzkumníků, vývojářů a podnikatelů zaměřené na strategicky významné oblasti umělé inteligence v pondělí 12. září 2022 zahájil přímo v Černínském paláci ministr zahraničí Jan Lipavský. Akce byla výsledkem několikaletého úsilí mezinárodního týmu složeného ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR, Francouzského velvyslanectví v Praze, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) a francouzského institutu Inria.

Picture

Jedním z cílů česko-francouzského strategického partnerství je spolupráce ve prospěch inovací a podpora start-upů. Praha a Paříž také podporují společné úsilí zemí EU, které chtějí být mezi globálními lídry ve využití pokročilých digitálních technologií. Tématem workshopu tedy bylo mimo jiné využívání umělé inteligence v souladu s otevřenou hospodářskou soutěží, se zachováním ochrany jednotlivců a ve prospěch společnosti. Řečníci se věnovali také regulatorním a etickým otázkám a efektivnímu řízení aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy, soukromého sektoru a veřejnosti.

„Digitální aplikace nám pomáhají modernizovat průmysl a vytvářet atraktivní pracovní příležitosti. Umělá inteligence přispívá ke zkvalitnění našeho každodenního života, například v přesné medicíně, ve vzdělávání, při chytré správě měst a obcí nebo v ochraně životního prostředí. V souladu s cíli Česko-francouzského strategického partnerství chceme podpořit zejména malé a střední technologické firmy a start-upy,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Umělá inteligence má značný transformační potenciál s širokými sociálními, ekonomickými, národně-bezpečnostními a geopolitickými dopady, ale přináší také významné výzvy. „Abychom se s nimi vypořádali, přijali jsme národní strategie v souladu s přístupem EU k umělé inteligenci a během francouzského a českého předsednictví v Radě EU jsme převzali odpovědnost za podporu naší evropské suverenity a právního rámce EU s ekosystémem důvěry a excelence pro AI: to vyžaduje přístup k aplikacím umělé inteligence založený na rizicích a podporu inovací a dovedností,“ upozornil J. E. Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice, a dodal: „Workshop přispívá k dosažení tohoto cíle tím, že podpořil posilování česko-francouzské spolupráce a připravil tak půdu pro další partnerství v rámci EU.“

„Uspořádat česko-francouzský workshop k umělé inteligenci jsme chtěli již delší dobu, a to nejen kvůli českému předsednictví v Radě EU. Chtěli jsme ukázat, čeho už bylo dosaženo, a zároveň iniciovat spolupráce nové. Například CIIRC ČVUT velmi intenzivně spolupracuje s francouzskými institucemi. Vytváříme skvělé příležitosti a naši vědci pracují na skutečně špičkovém výzkumu. A na druhou stranu – jsme spolehlivým partnerem, který dodává výsledky a výzkum zahraničních partnerů obohacuje. Věřím, že dnešní setkání dá také nový impulz pro realizaci řady myšlenek a cílů, které byly doposud spíš jen na papíře v podobě Národní strategie pro umělou inteligenci,“ doplnil profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT.

„Na naší dlouhodobé spolupráci s institutem Inria a dalšími centry se ukazuje, jak cenná je možnost zapojení našich vědců do špičkového výzkumu na skutečně evropské, ale i světové úrovni,“ uvedl Josef Šivic, expert na počítačové vidění a strojové učení, který vede na CIIRC ČVUT projekt IMPACT a ELISE, řídí pražskou výzkumnou pobočku ELLIS, a je předsedou iniciativy AICzechia. „Workshop byl také skvělou příležitostí ukázat, že v České Republice děláme v umělé inteligenci špičkovou vědu s potenciálem globálního dopadu.“

Dvoudenní jednání připravily společně Ministerstvo zahraničních věcí, Velvyslanectví Francie v Praze, francouzský Národní ústav pro výzkum v digitální vědě a technologii (INRIA) a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT).  Na akci vystoupila celá řada předních českých a francouzských badatelů v klíčových oblastech AI a inovativních podnikatelů. Akce byla podpořena širokým ekosystémem evropských institucí, projektů a sítí zaměřených na umělou inteligenci: Paris AI Research Institute (PRAIRIE), Výzkumným a inovačním centrem pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP, projekty Evropských AI center excelence VISION a ELISE, a také prostředky z projektu zaměřeného na strojové vnímání IMPACT.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Mgr. Eva Doležalová
E-mail: 
eva.dolezalova@cvut.cz