Datum zveřejnění: 
15. 9. 2022
Evropa bojuje o talenty, které pomohou s rozvojem kvantových technologií. Sdružení 24 univerzit včetně Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) tak nyní získalo finanční podporu ve výši 215 milionů korun na projekt DigiQ. Celkový rozpočet je ale dvojnásobný, druhou polovinu financují samy zapojené organizace z devíti zemí EU. Hlavním cílem projektu je vytvořit odborně i technicky dobře zajištěné vzdělávací programy v oblasti kvantových technologií na zapojených univerzitách. Oficiálně bude zahájen na podzim 2022 a je rozvržen na čtyři roky. Mimo jiné nabídne studentům i vlastní DigiQ diplom.

Čtyřmi základními prvky projektu DigiQ jsou

  1. vytvoření komplexního ekosystému didakticky inovativních krátkých modulů
  2. rozšíření stávajících kurzů jak za účelem zvýšení zaměření, tak kvality a vzdálené dostupnosti
  3. provozování trvalých sítí studentů, univerzitních pracovníků a průmyslových partnerů, zprostředkování workshopů, QT akcí a kurátorství sociálního prvku programu,
  4. komplexní program mobility podporující výměnu studentů i výzkumné a průmyslové stáže v síti více než 100 průmyslových partnerů.

Aby byla zajištěna kompatibilita různých vzdělávacích iniciativ, budou stanovené základní kompetence v oblasti kvantových technologií. Ty budou sladěné se vznikající specifikací Kvalifikačních profilů vytvořených v rámci projektu Quantum Flagship.

„Kvantové technologie budou v nadcházejících desetiletích nacházet stále více oblastí praktického využití. Už nyní je zřejmé, že kvantová řešení nabídnou nejvyšší úroveň zabezpečení dat, a to efektivně a pro široký okruh uživatelů. Zatím ještě nemáme přesnou představu, v jakých dalších oblastech se kvantové technologie uplatní, nicméně musíme se na jejich nástup připravovat. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je nabídnout studentům co nejširší možnosti vzdělávání. V rámci DigiQ budeme schopni rozšířit záběr a hloubku znalostí a dovedností, které mají studenti ČVUT k dispozici, a mohou se tak řadit ke špičce v rámci celé Evropy, respektive celého světa,“ vysvětluje Aurél Gábris z Katedry fyziky FJFI, který má projekt DigiQ na ČVUT na starosti.

Evropská unie se snaží udržet se v popředí v oblasti vývoje kvantových technologií. Postupně se objevují první kvantové počítače, které slibují mimořádný výpočetní výkon vhodný pro ty nejnáročnější výpočetní úlohy, které by stávajícím superpočítačům zabraly tisíce let. Jde přitom o technologii, která je od počátku zcela odlišná od běžných počítačů založených na digitálních hodnotách jedniček a nul. Kvantové komunikační sítě zase zajistí zcela bezpečnou komunikaci, kterou už z principu nelze nabourat. A právě to jsou důvody, proč přední světové velmoci investují do výzkumu a vývoje kvantových technologií čím dál více prostředků. A výrazně také roste poptávka po odbornících, kteří těmto technologiím rozumí.  Také proto Evropská unie na různé aktivity v oblasti kvantových technologií investuje miliardy eur.

Kromě FJFI se do projektu DigiQ na ČVUT zapojí také Fakulta informačních technologií. Celkem se na něm v České republice podílí 13 vědců, převážně z Katedry fyziky a Katedry fyzikální elektroniky FJFI. Hlavní roli bude hrát mezinárodně uznávaná výzkumná skupina Kvantová dynamika, optika a informace na Katedře fyziky. Ta se zabývá kvantovou optikou, kvantovými procházkami, kvantovou simulací, kvantovými výpočty a kvantovými sítěmi. Oddělení fyzikální elektroniky má silné odborné znalosti v oblasti teoretického a numerického modelování fotonických a plazmonických nanostruktur.

Projekt DigiQ částečně navazuje na jiný projekt podpořený z Evropských fondů – Quantum Flagship, respektive jeho vzdělávací a vědeckou část QTEdu Open Master, na které se FJFI také podílí. ČVUT je také spolu s dalšími členy konsorcia DigiQ – Technical University of Munich (Mnichov, Německo), Technical University of Denmark (Lyngby, Dánsko) – členem aliance univerzit EuroTeQ.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz