Datum zveřejnění: 
8. 9. 2022
Město a udržitelný rozvoj bylo tématem Letní školy Design Sprint. Přes 20 studentů, pod vedením mentorů z fakulty hledalo řešení, jak využít moderní technologie, aby se ve městech mohlo lépe a více ekologicky žít. Během pouhých 5 dní se naučili metodu Design Sprint vyvinutou společností Google, díky které navrhli vlastní projekty pro lepší a udržitelnější život ve městě. Letní školu pořádala Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve dnech 25.–29. 7. 2022.

Letní škola Design Sprint je určena studentům a studentkám středních škol, kteří se zajímají o moderní digitální technologie, design a jejich využití. Odborníci FIT ČVUT v rámci letní školy seznámili studenty s metodou Design Sprint. Pomocí kombinace přednášek, workshopů a týmové práce jim ukázali, jak problém identifikovat, jak ho správně definovat, jak přijít s kreativními návrhy a jak nakonec vybrat, zprototypovat, otestovat a odprezentovat výsledné řešení.

Studenti pracovali v týmech a každý tým přišel s vlastním nápadem, jak zlepšit život ve městě a podpořit jeho udržitelný rozvoj. Společně s mentory z řad odborníků FIT ČVUT pak pomocí metody Design Sprint zjistili, zda má jejich nápad šanci na úspěch a dodefinovali nápad do podoby, ve které je řešitelný. Středoškoláci si odnesli nové odborné znalosti z informačních technologií, ale také se naučili, jak je zasadit do kontextu města a jeho udržitelného rozvoje, běžného života a mezilidské komunikace.

Jeden z týmů se věnoval zapojení občanů do procesu tvorby města s cílem vytvořit univerzální jednotné řešení použitelné napříč celou Českou republikou s možností posílání návrhů občanů kontinuálně, nejenom v časově omezeném období. Týmu se podařilo vypracovat i otestovat prototyp. Testování ukázalo, že řešení má smysl a nabízí městům nápad, jak občany do plánování rozvoje města zapojit. Další z týmů si vybral Americké náměstí v Praze, kde se zabýval snížením počtu zaparkovaných aut a následným zpříjemněním celkového prostoru náměstí. Jiný tým viděl problém v bezpečnosti ve veřejném prostoru, konkrétně v méně frekventovaných časech na zastávkách MHD. Řešením by byla instalace kamer a nouzových tlačítek s aplikací propojenou přímo na tísňovou linku. Další tým hledal řešení, jak optimálně integrovat mikromobilitu do příměstské a městské dopravy hlavního města Prahy pro rychlou, příjemnou a pružnou dopravu. Najít cestu, jak motivovat občany k recyklaci a rozšířit povědomí o tom, co a jak recyklovat bylo cílem dalšího projektu s příznačným názvem Recykluj with me. Tým navrhl webovou aplikaci s kompletními informacemi o recyklování a grafickou podobu osvětové kampaně.

„Jsem rád, že po loňském úspěšném ročníku jsme na naší fakultě FIT ČVUT mohli přivítat mládež ze středních škol, která si chtěla zkusit něco nového, zajímají jí moderní technologie a život ve městě a nebojí se neznámého,“ zmiňuje hlavní mentor Letní školy Design Sprint a vedoucí Laboratoře zpracování obrazu na FIT ČVUT MSc. Ondřej Brém. „Jako nosné téma jsme nakonec vybrali Město & Udržitelný rozvoj i proto, že se letní škola ve městě koná a většina studentů i mentorů má se životem ve městě osobní zkušenost a dokážou se tak s tématem snadno ztotožnit. Kromě předání znalostí z informačních technologií jsme studentům ukázali i jiný pohled na město a technologie, předvedli metody a postupy, jak na řešení problémů v týmových projektech,“ dodává Ondřej Brém.

Pravidelná akce Letní škola Design Sprint 2022 https://fit.cvut.cz/designsprint 

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ivana Macnarová
E-mail: 
ivana.macnarova@fit.cvut.cz