Datum zveřejnění: 
10. 8. 2022
Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

„Učená společnost ČR si je plně vědoma zásadní důležitosti rychle se rozvíjející oblasti umělé inteligence a strojového učení pro společnost, a tak si váží toho, že se Jiří Matas stal jejím členem,” uvedl k jeho zvolení dr. Ivo Starý z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který současně působí jako vědecký tajemník Učené společnosti České republiky. 

„Jiří Matas prokázal svoji mimořádnou excelenci v oblasti výzkumu umělé inteligence, a to v mezinárodním měřítku. Je vynikajícím expertem v oboru technických věd a nepřehlédnutelnou vědeckou osobností. Předmětem jeho zájmu je základní a aplikovaný výzkum zaměřený na počítačové vidění a strojové učení s akcentem na rozpoznávání a načítání objektů, učení reprezentace, sledování, rozpoznávání textu a minimální problémy v počítačovém vidění. Jiří Matas publikoval více než 250 původních prací v recenzovaných časopisech a na konferencích a ohlas jeho díla je na mezinárodním poli mimořádný: je jedním z nejcitovanějších českých vědců,” shrnul důvody pro přijetí prof. Jiřího Matase dr. Ivo Starý. Připomněl také, že Jiří Matas se v rámci své pedagogické činnosti soustavně věnuje výchově studentů, z nichž někteří pod jeho vedením dosáhli vynikajících výsledků. 

Prof. Jiří Matas je podle mezinárodního žebříčku Research.com, který vyhodnocuje úspěšnost vědců v oblasti informatiky (Computer Science) na základě jejich H-indexu, citací a počtu dokumentů shromážděných do 6. prosince 2021, nejlépe hodnoceným informatikem v České republice. Navíc jím vedená skupina vědců zásadně přispívá k tomu, že v oblasti počítačového vidění (Computer Vision) se v hodnocení vědeckých výsledků CSRankings řadí výzkumníci z FEL ČVUT a CIIRC ČVUT v období 2018 až 2021 mezi čtyři nejlepší evropská pracoviště. CSRankings je žebříček nejlepších institucí v oblasti počítačových věd na celém světě založený na exaktním hodnocení publikací ve špičkových vědeckých konferencích. 

„Očekávám, že díky tomu, že Učená společnost sdružuje výborné vědce z široké škály oborů, mi členství bude inspirovat a motivovat k interdisciplinárním vědeckým aktivitám,” uvedl ke svému zvolení prof. Jiří Matas, který vedle své činnosti vědecké a pedagogické na domovské katedře kybernetiky působí jako proděkan Fakulty elektrotechnické ČVUT pro rozvoj.

V současné době má Učená společnost České republiky 110 řádných, 52 zahraničních a 16 emeritních členů. V jejích stanovách je uvedeno, že počet řádných členů Společnosti nepřesáhne číslo jedno sto jedenáct. Počet zahraničních a emeritních členů není omezen. Předpokladem členství je výrazný a tvůrčí přínos vědě a mravní integrita. 

Hlavním cílem Učené společnosti České republiky je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Řada z nich sice přešla mezi akademiky či členy-korespondenty nově vzniklé Československé akademie věd, to však bylo grémium s výrazně politickým zadáním, které zaniklo po roce 1989. Snaha předních českých vědců v čele s prof. Otto Wichterlem vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace, reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice. Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze. 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Mgr. Radovan Suk
E-mail: 
sukradov@fel.cvut.cz