Datum zveřejnění: 
11. 7. 2022
Příspěvek „Learning to Solve Hard Minimal Problems“ (Učíme se řešit těžké minimální problémy) spoluautorů Petra Hrubého (ETH Zurich), Timothyho Duffa (University of Washington), Antona Leykina (Georgia Institute of Technology) a Tomáše Pajdly (CIIRC ČVUT) získal cenu za nejlepší příspěvek na konferenci CVPR. CVPR je vedle ICCV a ECCV jednou z nejprestižnějších vědeckých konferencí v oboru počítačového vidění, podle metriky vědeckého dopadu Google Scholar patří do top 4 společně s Nature, NEJM a Science. Dá se říci, že získání hlavní ceny na této konferenci se ve vědeckém světě rovná získání filmového Oscara. Tomáš Pajdla, který působí na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, je čtvrtým nejlepším českým informatikem podle Žebříčku Research.com.

Konference IEEE/CVF CVPR  2022 (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), která se konala na konci června v New Orleans, se řadí mezi prvotřídní vědecké události. Celková akceptace přihlášených příspěvků je 25 procent a oceněný příspěvek „Learning to Solve Hard Minimal Problems“ byl vybrán jako nejlepší renomovanou vědeckou komisí mezi více než 8000 přihlášenými příspěvky. 

Vítězný příspěvek spoluautorů Petra Hrubého, Timothy Duffa, Antona Leykina  a Tomáše Pajdly představuje přístup k řešení těžkých geometrických optimalizačních problémů v rámci RANSAC. Hlavní myšlenka spočívá v použití metod strojového učení pro zrychlení výpočtu řešení soustav polynomiálních rovnic a její efektivní implementaci v oblasti minimálních problémů v počítačovém vidění. Počítačové vidění ve svých aplikacích nalézáme všude kolem nás, kde je potřeba rozpoznávat trojdimenzionální svět pomocí obrazu, tedy například v online mapách, chytrých telefonech nebo u autonomního řízení. 

„To, že se nám podařilo získat hlavní cenu na konferenci, jako je CVPR, mezi několika tisíci kvalitních vědeckých prací, beru jako velký úspěch. Za sebe vnímám jako podstatné, že se moje domovská instituce CIIRC ČVUT snaží dlouhodobě vytvářet podmínky pro vědeckou práci světové úrovně. Zásadní bylo, že se nám v CIIRCu podařilo získat financování základního výzkumu projektem OPVV IMPACT, který vede Dr. Josef Šivic. Projekt IMPACT nám umožnil se skutečně soustředit na základní výzkum. Také bych rád poděkoval Zuzaně Kúkelové z FEL ČVUT za cenné připomínky, které úspěchu na CVPR 2022 napomohly,” říká doc. Tomáš Pajdla.

„Tomáš Pajdla společně s kolegy Josefem Šivicem, Torstenem Sattlerem a Josefem Urbanem patří mezi nejlepší české vědce (všichni jsou mezi českou top 15 v oblasti počítačových věd) a i díky nim se Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického řadí mezi špičková vědecká pracoviště v oblasti počítačových věd a počítačového vidění, a to i ve světovém měřítku,” doplňuje vědecký ředitel CIIRC ČVUT prof. Vladimír Mařík.

Tomáš Pajdla je spoluautorem příspěvku oceněného čestným uznáním - Marrovou cenou za nejlepší příspěvek na ICCV 2021 nazvaného Viewing Graph Solvability via Cycle Consistency, a nejlepšího studentského příspěvku na ICCV 2019 -  PLMP – Point-Line Minimal Problems in Complete Multi-View Visibility.  V září 2022 se bude v Praze konat mezinárodní konference 3D Vision 2022, Tomáš Pajdla je jedním z jejích hlavních organizátorů společně se Zuzanou Kúkelovou a Torstenem Sattlerem.

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Alena Nováková
E-mail: 
alena.novakova@cvut.cz