Datum zveřejnění: 
8. 7. 2022
Jaké stopy po historických nástrojích se našly na historických stavbách a artefaktech z kamene a jak tyto nástroje vypadaly? I to ukáže výstava probíhající od 9. července do 31. října 2022 v Muzeu Karlova mostu. Odborníci z Katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd ČR a Národního památkového ústavu zde představí výsledky tříletého výzkumu v oblasti stavební historie, stavebnictví, geologie a jiných přírodních a technických věd. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 9. července v 5.31 hodin ráno, kdy byl dle legendy založen Karlův most. Výstavu zahájí Karel IV., který se svým průvodem přijde přes Karlův most a poklepe na základní kámen Karlova mostu.

Výstava vznikla v rámci projektu č. DG20P02OVV021 „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ programu MK ČR NAKI. Odborníci se zaměřili na vývoj kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, až do počátku 20. století, kdy na historických stavbách a artefaktech z kamene identifikovali stopy po historických nástrojích. Po zpracování těchto stop do 3D modelů vznikly rekonstrukce dobových kamenických nástrojů, jež se již dávno nepoužívají.

Dobové rekonstruované nástroje představené na výstavě jsou zařazeny vždy příslušně k dané slohové etapě – románské, gotické, renesanční, barokní, 19. a 20. století. Návštěvník díky tomu získá dobrou představu o možnostech daného stavebního údobí. Zároveň zde budou prezentovány i samotné stopy po nástrojích nalezené v objektech, jež znamenaly zlom v historii pražské kamenné architektury. V simulované středověké kamenické dílně si dokonce budou moci návštěvníci tyto nástroje vyzkoušet, aby měli možnost pochopit jejich praktičnost a jedinečnost. Kromě nástrojů bude na výstavě k vidění i malý kamenický dílenský jeřáb a kamenický vůz na přepravu kamenných kvádrů.

Výstava „Praha kamenná“ s podtitulem „Kamenické opracování historických staveb Hlavního města Prahy“ připravená odborníky z Fakulty stavební ČVUT, Katedry geotechniky, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd ČR, a Národního památkového ústavu, je v evropském měřítku ojedinělou systematickou prezentací historických kamenických nástrojů a způsobů práce s nimi. Mapuje tak historii tohoto krásného řemesla v dějinách jednoho města v kontextu celoevropských dějin.

Výstava bude k vidění v Muzeu Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, Praha 1 – Staré Město, od 9. července do 31. října 2022.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz