Datum zveřejnění: 
17. 6. 2022
Osobnost světové robotiky slovenského původu, legenda v oboru počítačových věd, profesorka Růžena Bajcsy byla oceněna čestným doktorátem Žilinské univerzity a medailí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) za celoživotní přínos k rozvoji vědy a česko– a slovensko–amerických vědeckých vztahů. Stalo se tak během US–EU workshopu o využití umělé inteligence v průmyslu, který v Praze prof. Bajcsy spoluorganizovala společně s prof. Vladimírem Maříkem a prof. Wolfgangem Wahlsterem.

Čestný doktorát v podobě medaile Žilinské univerzity v Žilině převzala profesorka Bajcsy z rukou rektora prof. Jozefa Jandačky. Ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze Dr. Ondřej Velek předal americké vědkyni pamětní medaili institutu. Růžena Bajcsy se svojí více než šedesátiletou kariérou v oboru matematické informatiky a robotiky působí jako emeritní ředitelka ústavu CITRIS (Centrum pro výzkum informačních technologií v zájmu společnosti) na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Na přelomu století byla aktivně zapojená do vedení Národní vědecké nadace (NSF – National Scientific Foundation), nezávislé federální agentury založené Kongresem USA, která podporuje projekty v oblasti počítačových věd s rozpočtem přes 500 milionů dolarů. Je autorkou celé řady vědeckých publikací a držitelkou mnoha ocenění a čestných doktorátů amerických a evropských univerzit.

 „Narodila jsem se v Bratislavě v době Československa, takže cítím spřízněnost s technologickým rozvojem tohoto regionu,“ vysvětluje prof. Bajcsy a pokračuje: „Vždy jsem věřila, že technologie a věda by měly sloužit lidem. A celou svou kariéru jsem také hledala způsoby, jak mohou být technika, informatika a technologie ve službách společnosti. Mým záměrem je přiblížit Čechům a Slovákům to, co se v kontextu nových technologií děje v USA a naopak.“

Vědecký záběr prof. Bajscy je přitom široký a pokrývá oblasti elektrotechniky, lékařského zobrazování, robotiky, umělé inteligence, výpočetní biologie, strojového vnímání a automatizace. Jak uvádí, vždy ji zajímalo principiálně porozumět chování technologie a hledat základní zobecňující odpovědi, inspirace pak přicházela z testování a pozorování v aplikacích, jako je biologie nebo robotika.

„Díky osobním vazbám a podpoře od paní prof. Bajcsy a také tehdejšího děkana College of Engineering (nyní Berkeley Engineering), dr. S. Shankara Sastry, vznikla celá řada společných vědeckých publikací, ale hlavně jsme navázali partnerství mezi naší univerzitou a UC Berkeley Engineering,“ uvádí rektor Žilinské univerzity v Žilině prof. Jandačka a doplňuje: „Jsem moc rád, že se nám na Žilinské univerzitě podařilo vybudovat novou laboratoř pro umělou inteligenci, tzv. LUIZA. Zároveň máme přístup do laboratoří v Berkeley, což nám umožňuje realizovat výměnné pobyty pro slovenské studenty, vědce a pedagogy.“

Profesorka Bajcsy je známá také svou velkou podporou mladých talentů a vědců. „Vychovala“ více než tři desítky doktorandů, přičemž řada z nich se prosadila jak ve vědecké komunitě, tak i v průmyslovém výzkumu.

"Nyní působím na Pensylvánské univerzitě, konkrétně v laboratoři GRASP, kterou jsem založila v roce 1979. Mohlo by být zajímavé zprostředkovat přístup českým a slovenským studentům, pokud by chtěli této možnosti využít," prozrazuje své plány i vitalitu profesorka Bajcsy.

Velkou část jejích doktorandů přitom tvoří ženy. Do Prahy přijela v doprovodu hned tří z nich, které prezentovaly nejnovější výsledky svých výzkumů v robotice.

„Skvělé myšlenky a mozky jsou všude na světě a nejsou limitovány parametry jako je velikost země,“ vzkazuje prof. Bajcsy do České i Slovenské republiky: „Mladí lidé chtějí pracovat na vzrušujících nápadech. Stačí jim dát příležitost a motivaci, a výsledky se dostaví samy. Je potřeba, aby měli mladí lidé, vědci a vědkyně, a to bez nějakého zvýhodňování, příležitost prezentovat, jak o nových věcech přemýšlejí a s jakými obtížemi se při svém výzkumu potýkají - protože mladá generace je budoucnost, my jsme minulost.“

„Profesorka Bajcsy je pro nás velkou inspirací,“ zdůrazňuje Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT, a dodává: „Ukazuje nám řadu příležitostí pro mnohem širší mezinárodní spolupráci, pro kterou máme v rámci ČVUT co nabídnout. Hlavně její zásluhou se v Praze setkaly opravdové špičky v oboru robotiky z USA a Evropy.“

Jednou z přítomných osobností byl také prof. Wolfgang Wahlster, duchovní otec termínu Průmysl 4.0, který osobně převzal diplom voleného zahraničního člena Inženýrské akademie ČR z rukou jejího prezidenta prof. Petra Zuny. „Předání diplomu jsme plánovali už v listopadu během slavnostního udělování Cen Inženýrské akademie v Betlémské kapli, bohužel to ale nebylo z důvodu covidu možné,“ vysvětluje prof. Zuna a dodává: „Jsem přesvědčen o tom, že členství profesora Wahlstera v Inženýrské akademii ČR podpoří spolupráci mezi českými a německými inženýry a výzkumníky v oboru technických věd.“

Jeho slova potvrzuje také prof. Wahlster: „Jsem tímto členstvím velmi potěšen a budu se snažit posílit spolupráci mezi Německou akademií inženýrů acatech a jejím českým protějškem."

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Mgr. Eva Doležalová
E-mail: 
eva.dolezalova@cvut.cz