Datum zveřejnění: 
10. 6. 2022
Studentský tým FIRSTLIFE ČVUT po dvou týdnech velmi intenzivní práce v pátek 3. 6. 2022 ve 13:00 úspěšně předal pořadatelům mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 ve Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku svůj soutěžní objekt. Tím byla splněna podmínka pro plnou účast v dalších kolech soutěže. V následujících dnech byly dokončené domy podrobeny měření vzduchotěsnosti a proveden dynamický vytápěcí test, ke kterému studentské týmy předloží svůj paralelní simulační výpočet.

Soutěžní objekt je funkční ukázkou možného řešení nástaveb na budovách studentských kolejí s tím, že jako příklad byly použity koleje Na Větrníku v Praze 6. Tým pracuje pod vedením pedagogů z Fakulty stavební za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT.  

Slavnostní zahájení výstavy, kde se představí všech 16 soutěžních objektů, se koná 10. června 2022 za účasti politické reprezentace, zástupců zúčastněných univerzit a dalších partnerů. Výstava doplněná o odborné akce potrvá s několika přestávkami do 26. června 2022. Od 13. června budou probíhat jednotlivé soutěžní disciplíny s postupným vyhlašováním výsledků a ve vybraných dnech také komentované prohlídky soutěžních objektů. Celkové pořadí bude slavnostně vyhlášeno 24. června. Celá akce skončí v neděli 26. června 2022 vyhlášením ceny veřejnosti.  

Polovina domů bude poté rozebrána a odvezena. Druhá polovina, ke které patří i český projekt, zůstane natrvalo na místě a stane se součástí tzv. LivingLab. Bergische Universität Wuppertal v týmu vedeném prof. Karstenem Vossem zde bude koordinovat společné výzkumné projekty.

Soutěži a výstavě je věnována značná pozornost médií. Naši studenti poskytli rozhovor pro televizi WDR, 4. června 2022 byla ve Westdeutsche Zeitung akci věnována samostatná příloha s představením jednotlivých projektů a programem pro veřejnost. Další mediální výstupy jsou v přípravě.    

Důležité termíny

  • Přeprava do Wuppertalu v osmi kamionech: mezi 19. 5. – 28. 5.
  • Stavba na soutěžním pozemku ve Wuppertalu: 20. 5. – 2. 6.
  • Předání funkčního objektu porotě: 3. 6.
  • Měření technických parametrů a hodnocení porotou: od 4. 6.
  • Slavnostní zahájení výstavy pro veřejnost: 10. 6.
  • Výstava bude s několika přestávkami otevřena pro veřejnost v období od 10. 6. do 26. 6. (podrobnosti na https://sde21.eu)

Soutěžní objekt ČVUT bude umístěn v Solárním kampusu (LivingLab NRW) ve Wuppertalu po dobu nejméně tří let. Bude dále přístupný veřejnosti a současně bude předmětem výzkumných prací v mezinárodní spolupráci.

 (Více na http://firstlife.cz).

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Kateřina Sojková, Ph.D.
E-mail: 
katerina.sojkova@cvut.cz