Datum zveřejnění: 
9. 6. 2022
České vysoké učení technické v Praze se důrazně ohrazuje proti článku, který vyšel 9. 6. 2022 na serveru iDnes pod názvem „Odsuď válku, nebo nestuduj. ČVUT chce po Rusech dopis, za který hrozí vězení“. Redaktor Dominik Stein ve svém článku uvádí zcela zavádějící údaje, manipuluje s fakty a nevyužívá informace, které mu poskytlo ČVUT v Praze.

Zmínit lze např. motivační dopis, o němž hned v úvodu píše: "Ten je součástí nové povinnosti pro studenty z Ruska a Běloruska. Není to pravda a redaktor věděl, že motivační dopis není povinný.

Stejně tak není pravda, že nebyla zodpovězena otázka, jak budou jednotlivé žádosti posuzovány. Z odpovědí ČVUT zaslaných redaktoru Dominiku Steinovi citujeme: K žádosti může přiložit motivační dopis, který by měl obsahovat motivaci studenta pro další studium na ČVUT a pobyt v ČR. Každá žádost, ať už bude obsahovat motivační dopis, či nikoli, bude posuzována individuálně, a to vedením jednotlivých součástí/fakult ČVUT.“ K tomu bylo doplněno, že „žádost studenta může svým vyjádřením podpořit pracovník fakulty/ústavu, na kterém student studuje, studenta osobně zná a může potvrdit uvedené skutečnosti, či zástupce studentské organizace nebo člen akademického orgánu.“ Redaktor Stein však citoval pouze tuto část odpovědi s nepravdivým komentářem, že jeho původní otázka nebyla zodpovězena. Naopak citoval studenta, který tvrdí, že o jeho „osudu rozhodne nějaký úředník, který mě ani nezná“. To se však naprosto nezakládá na pravdě a redaktor to věděl.

Zároveň ČVUT uvedlo informaci o nabídce pomoci ze strany běloruských organizací v čele s Kanceláří Svjatlany Cichanouské ve smyslu dobrozdání pro běloruské studenty. Na doplňující dotaz redaktora Steina ohledně podobné pomoci Rusům pak ČVUT sdělilo, že „pokud by byla takováto aktivita i na straně ruských studentů, tak bychom ji jedině uvítali, protože by to všem ulehčilo situaci“. Tímto sdělením, jež může významně přispět k hodnocení jednotlivých žádostí, se ovšem redaktor v článku vůbec nezabýval. 

ČVUT též zdůraznilo, že případný motivační dopis nemůže být zneužit: S motivačními dopisy se bude nakládat jako s důvěrným osobním materiálem a nebudou moci být poskytnuty třetím osobám, kromě Finančního analytického úřadu, a to z důvodu posouzení výjimky pro studium v kritických studijních programech. V ostatních případech mohou motivační dopisy posloužit jako zdroj informací, který umožní ČVUT podpořit studenta např. při získání víza. Rozhodně bude motivační dopis pomocí, nikoli ohrožením.“ Přesto redaktor dobrovolný motivační dopis prezentuje jako nevyhnutelné riziko pro každého studenta. Opomíjí i fakt, že FAÚ byl určen státem jako zodpovědný institut.

ČVUT se – stejně jako ostatní vysokoškolské instituce – řídí pravidly, která byla dána evropskou směrnicí; příkaz rektora Vojtěcha Petráčka je s touto směrnicí v souladu. A byl s nejvyšší péčí nastaven tak, aby nedošlo k poškození žádného ze studentů a aby bylo zjevné, že plošné řešení ČVUT odmítá.

Zároveň jsme panu redaktorovi sdělili, že se snažíme, aby sankce, které zakazují mj. technickou pomoc Ruské federaci a Bělorusku, nepoškodily nikoho nezaslouženě.  Ještě bychom chtěli doslovně zdůraznit, že nikomu studium neukončujeme. V odůvodněných případech bude maximálně přerušeno.“

Kompletní znění dotazů redaktora iDnes a odpovědí ČVUT, z nichž jasně vyplývá, co jsou fakta – i jak s nimi lze účelově nakládat. 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Ilona Chalupská
E-mail: 
ilona.chalupska@cvut.cz