Datum zveřejnění: 
9. 6. 2022
ČVUT v Praze dosáhlo dalšího historického úspěchu – poprvé za dobu měření univerzitních kvalit v prestižním žebříčku QS World University Rankings se dostalo do Top 400. Oproti loňsku si polepšilo o 25 míst a zaujalo 378. místo z letošního celkového počtu 2642 hodnocených univerzit.

ČVUT v Praze zlepšuje své postavení v mezinárodním srovnání kontinuálně. Z českých univerzit si letos polepšilo nejvíce – a zároveň se zařadilo mezi nejlepších 400 univerzit světa. Podle percentilu tak patří do skupiny nejlepších 27 %. Ve všeobecném srovnání je ČVUT celorepublikově na třetí příčce, za UK a VŠCHT. Pouze ČVUT a VŠCHT se v žebříčku posunuly výš, ostatní česká vysoká učení si pohoršila.

„Jsem velmi potěšen a poctěn, že pokračuje vzestupná tendence ČVUT ve světovém žebříčku, a že jsme dosáhli historicky nejlepšího umístění – jsme na 378. místě z 2462 hodnocených škol. Poděkování patří všem kolegům, ať už zaměstnancům či studentům, protože bez nich a jejich talentu a nasazení by se ČVUT nikdy mezi první čtyři stovky univerzit nedostalo. Potvrdilo se, že nastoupený směr rozvoje mezinárodní spolupráce na významných projektech, internacionalizace výuky v bilingvním prostředí, zapojení ČVUT do významných univerzitních unií – např. EuroTeQ –, provázanost výuky a praxe, ale například i zohledňování potřeb handicapovaných studentů je správný. Za excelentní školu jsme právem považováni i ve světovém srovnání,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Žebříček zpracovává od roku 2004 poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací na akademického pracovníka, počty zahraničních pracovníků, počty zahraničních studentů a poměr mezi studenty a učiteli. Právě zde je letos ČVUT nejsilnější, když v tomto hodnocení obsadila univerzita 194. místo.

První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, citace se určují na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier. Zbylá kritéria jsou interní data univerzity.

ČVUT si také polepšilo v celosvětovém žebříčku QS Subject Rankings for Engineering and Technology, a to o 46 míst na 175. příčku. Na základě tohoto hodnocení je ČVUT univerzitou číslo 1 v ČR.

NA ČVUT nyní studuje přes 18 000 studentů, z toho více než 3000 cizinců.

Vývoj pořadí ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings

pro rok

celkové hodnocení

2023

378

2022

403

2021

432

2020

498

2019

531-540

2018

491-500

2017

501-550

Vývoj percentilu ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Ilona Chalupská
E-mail: 
ilona.chalupska@cvut.cz