Datum zveřejnění: 
2. 6. 2022
Po dvou letech nucené on-line verze se letošní, již osmý ročník symposia mohl navrátit ke svému prezenčnímu formátu, a tak se 26.–27. května uskutečnil v unikátních prostorách kláštera minoritů v historickém srdci hlavního města Prahy.

Letošní ročník byl zaměřen na zvyky a chování lidí při využívání, ale i samotné volbě dopravy. Zařazeny byly příspěvky zabývající se změnami v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19, nicméně výraznou část tvořily příspěvky zaměřené na vývoj a aplikaci nových nástrojů a metod pro tvorbu udržitelné dopravní infrastruktury a kvality života ve městech. Odborníci z 11 zemí si tak mohli vyměnit své nové poznatky, ale i praktické zkušenosti v oblasti chytrých měst a udržitelné mobility.

Symposium si dlouhodobě klade za cíl být především multidisciplinární platformou nejen pro sdílení nových technologií, ale především zkušeností s jejich praktickým využitím v každodenním životě. Mezinárodní přesah symposia pak deklarují program i samotní přednášející, kterými letos byli Eyal Yaniv z izraelské Bar-Ilan University, Shuo Yan Chou z National Taiwan University of Science and Technology, Porie Saikia-Eapen z mezinárodního sdružení CIOB či Emmanuel Dommergues z International Association of Public Transport. Symposium svou přednáškou obohatil i Benedikt Kotmel z pražské firmy Operátor ICT.

SCSP 2022 v kostce: 

 • 36 příspěvků na téma - System approach to Smart Cities transformation; Information and data processing; Livable cities; Downsides of Smart Cities; Changes in Cities during pandemics, Technologies for Smart Cities, Social Aspects of Smart Cities or Best Practices for Smart Cities Transformation

Přednášky:

 • „Smart City 4.0: Designing a Smart Envelope of Infrastructures for Smart Cities“ Eyal Yaniv (Bar-Ilan University)
 • „Smart City Taipei - Government Platform for Building Taipei as
  a Smart Living Lab“
   Shuo Yan Chou (National Taiwan University
  of Science and Technology)
 • „Prague Data Platform Golemio“ Benedikt Kotmel (Operator ICT)
 • „Sustainable Mobility: Framework of a Smart City“ Porie Saikia-Eapen (CIOB)
 • „Transportation Demand Management for a Smart City“ Emmanuel Dommergues (International Association of Public Transport)
 • Speciální workshop k projektu H2020 STORM
 • 140 účastníků z celého světa

Mezi dalšími významnými účastníky symposia byli i zástupci firem zabývajících se problematikou chytrých měst. Společnost Hewlett Packard Enterprise představila svou hybridní cloudovou platformu EZMERAL; společnost CONTINENTAL prezentovala případovou studii své Digitální továrny v Brandýse nad Labem; společnost CITYA představila svůj koncept Podpory mobility ve městech na základě aktuální poptávky po dopravě a státní organizace Správa železnic prezentovala příspěvek zaměřený na Digitalizaci a modernizaci železnice.  Dalšími průmyslovými partnery symposia byly VDT Technology, ČD Informační systémy, SUDOP Praha, ČD Cargo, Česká pošta, EY, D Plus projektová a inženýrská a SIEMENS.

Za odbornou náplň symposia odpovídal vědecký výbor složený z předních odborníků z řad Fakulty dopravní ČVUT v Praze, jmenovitě děkan fakulty Ondřej Přibyl, profesor Miroslav Svítek a docent Tomáš Horák.

V rámci symposia byla předána ocenění za tvorbu a realizaci magisterského dual-degree studijního programu Smart Cities (SC), jehož první absolventi úspěšně v květnu zakončili své studium ziskem titulu MSc. na partnerské univerzitě UTEP v USA a titulem Mgr. na naší Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Zároveň bylo v průběhu symposia podepsáno memorandum o spolupráci mezi Fakultou dopravní ČVUT a TU Dresden.

Záštitu tradičně převzali primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Symposium též obdrželo partnerské záštity od: IEEE Czech Republic, European Transportation Platform ITS&S (EPTS) či Euro-American Association on Telematics and Information Systems (EATIS), a partnerských univerzit: The University of Texas at El Paso (UTEP) a Autonomous University of Bucaramanga.

Více detailů naleznete na webových stránkách symposia: scsp2022.fd.cvut.cz

Picture

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.
E-mail: 
skolipe1@fd.cvut.cz