Datum zveřejnění: 
14. 4. 2022
Improvizace a otevřený přístup se v 80. letech minulého století staly nutností v každodenním životě i v praxi architekta. Někteří tvůrci dovedli z nedostatků vytěžit přednost a osobitý, nestárnoucí rukopis. Publikace editorů Petra Vorlíka a Jana Zikmunda z Ústavu teorie a dějin architektury z Fakulty architektury ČVUT v Praze a jejich kolegů se zaměřuje na charakteristické přístupy, jimiž se architekti v éře normalizace vyrovnávali s nedostatky centrálně řízené socialistické stavební výroby.

Osmdesátá léta v tuzemské architektuře představují pomyslný vrchol rozporu mezi ambicemi tvůrců a reálnými možnostmi stavebnictví. Kromě úzké skupiny prominentních staveb museli architekti a dodavatelé vložit do návrhu i výstavby značné osobní úsilí, jít do rizika, improvizovat. „Upřednostňována byla kvantita nad kvalitou a chtěl-li architekt v churavém hospodářství a normalizačním bezčasí prosadit svou autorskou představu, mohl jí dosáhnout pouze kreativním přetvářením všeho dostupného a ohýbáním pravidel,“ mluví o schopnosti rafinovaně vytěžit z mála maximum Petr Vorlík.

Publikace v jedenácti kapitolách přibližuje jednak stav, ve kterém se nacházela výstavba v Československu v osmdesátých letech, zároveň pak i konkrétní architektonická řešení, se kterými se můžeme ve veřejném prostoru setkávat do dnešních dnů. Popisuje běžnou architektonickou praxi kreativního využívání prefabrikovaných stavebních systémů a jejich úpravu do nezvyklých stavebních dispozic, doplňování fasád o zajímavé stavební prvky, snahu o zapojení umělců a částečný návrat řemeslných detailů i lidštějšího měřítka architektury.

Kniha Improvizace vznikla jako kritický katalog stejnojmenné výstavy a už čtvrtý hlavní výstup projektu Architektura osmdesátých let v České republice v programu Národní a kulturní identita II Ministerstva kultury České republiky. Volně navazuje na první knihu (a)typ (2019), která se věnuje především vybraným příznačným fenoménům a stavbám na sklonku normalizace, druhou knihu nepostavená (2020), popisující nerealizované, mnohdy utopické a provokativní dobové vize, a třetí knihu rozhovory (2020). Na adrese www.architektura80.cz paralelně vzniká specializovaná mapa a databáze architektury osmdesátých let.

Picture

Picture

Picture

Editory publikace jsou Petr Vorlík a Jan Zikmund z Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT. Texty dále přispěli Klára Brůhová, Jana Bukačová, Hubert Guzik, Lenka Kužvartová, Miroslav Petříček, Marcel Tomášek, Klára Ullmannová a Veronika Vicherková.

Knihu je možné koupit např. v knihkupectví Juditina věž, v Galerii VI PER, Galerii Jaroslava Fragnera nebo v prodejně IKAN na Fakultě architektury ČVUT.

improvizace / architektura osmdesátých let
Editoři: Petr Vorlík, Jan Zikmund
Texty: Klára Brůhová, Jana Bukačová, Hubert Guzik, Lenka Kužvartová, Miroslav Petříček, Marcel Tomášek, Klára Ullmannová, Veronika Vicherková, Petr Vorlík, Jan Zikmund
Recenze: Richard Biegel, Petr Kratochvíl
Jazykové korektury: Jan Kovanda
Překlad: Robin Cassling
Grafická úprava a sazba: Jan Forejt / Formall
Úprava obrazových předloh: Jiří Klíma / Formall
Produkce: Gabriel Fragner / Formal
Tisk: Tiskárna Helbich
Vydalo: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury/Faculty of Architecture, 240 stran, ISBN 978-80-01-06902-8

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.
E-mail: 
katerina.rottova@fa.cvut.cz