Datum zveřejnění: 
25. 2. 2022
Naši ukrajinští kolegové a kolegyně, ve chvíli, kdy byla vaše země barbarsky napadena vojsky Ruské federace, bych vám všem chtěl vyjádřit plnou podporu naší univerzity! Nejenom já osobně, spolu s vedením univerzity, ale i vedení fakult a ústavů a všichni naši zaměstnanci a studenti jsou připraveni vám pomoci a stojí za vámi.

Barbarským činům Ruska budeme čelit spolu s vámi a solidárně se vám pokusíme pomoci, jak jen to bude v silách univerzity! V nejbližších hodinách budou uvolněny prostředky, které umožní realizovat, co bude třeba.

Prosím, neváhejte se nám přihlásit se svými potřebami a náměty, jak nejlépe pomoci. Určitě myslíme na studenty a zaměstnance v hmotné nouzi, můžeme pomoci i s úředními otázkami pobytu, pozváním vašich kolegů z Ukrajiny, zajištěním jejich pobytu. Jsme připraveni postarat se o vás, jek jen budeme moci.

Svobodní lidé tohoto světa stojí v jedné řadě s vámi, neustoupí a nesehnou se před násilím! ČVUT plně podporuje vládu Ukrajiny, suverenitu a nedělitelnost vaší země.

Nad naší univerzitou vlají ukrajinské vlajky na znamení toho, že jsme v tomto boji s vámi!

Vojtěch Petráček

Rektor

Kontaktní údaje pro pomoc: ukrajina@cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ilona Chalupská
E-mail: 
ilona.chalupska@cvut.cz
Pracoviště: 
České vysoké učení technické v Praze, Rektorát