Datum zveřejnění: 
7. 9. 2021
Kvantové technologie označila Severoatlantická aliance (NATO) začátkem tohoto roku jako jednu ze sedmi technologických priorit, kterým by se chtěla spolu se svými partnery v dalších zemích věnovat. V České republice jsou aktuálně jednotlivé kvantové technologie v různém stádiu připravenosti, od pouhé teorie, přes laboratorní experimenty, testované prototypy až po komerčně dostupné produkty.

ČVUT v Praze pořádá společně s DefSec Innovation Hub již od roku 2018 diskuzní fóra, kulaté stoly a workshopy, v rámci kterých seznamuje zástupce Armády České republiky s možnostmi využití kvantových technologií pro vojenské účely. Probíranými tématy jsou, například kvantové radary, kvantová kryptografie, nebo kvantová telemetrie. Jedná se o velice komplexní problematiku, která vyžaduje nejprve detailní diskuzi zaměřenou na technické možnosti na straně jedné, a vojenské požadavky na straně druhé. „V tomto ohledu jsme několik let před našimi aliančními partnery, kteří s osvětou zaměřující se na kvantové technologie začínají až nyní,“ říká Dr. Kristina Soukupová, prezidentka DefSec Innovation Hubu. 

Kvantové principy mohou potenciálně nabídnout celou škálu technologií a vylepšení. Od kvantových počítačů, vhodných například pro kryptoanalýzu, simulace, optimalizace nebo strojové učení přes kvantové sítě vhodné pro distribuci kvantových klíčů nebo přesnou synchronizaci času, až po kvantové senzory, jako je třeba kvantová inerciální navigace, kvantové antény a magnetické senzory schopné detekce pod zemí nebo pod vodou.

Na základě aktivit ČVUT v Praze byl DefSec Innovation Hub osloven přímo NATO Allied Command Transformation, aby pomohl s osvětou o kvantových technologiích do celé Aliance. „K tomu využíváme vědce z ČVUT, kteří v tomto směru již s NATO komunikují. Česká republika má na poli kvantových technologií obrovský potenciál a my chceme ukázat, že u nás umíme propojit skvělé odborníky s vizionáři z řad Armády ČR, aby s tímto velmi komplexním tématem pracovali,” dodává Dr. Kristina Soukupová.

„Rádi bychom pomohli prostřednictvím základních technických znalostí předejít nepříjemným budoucím technologickým překvapením. A nasměrovali naši podporu směrem k výzkumu a vývoji kvantových technologií pro obranu,“ uvedl doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.   

„I když se kvantové technologie dnes jeví jako záležitost vědecko-fantastické literatury, jejich praktické využití je otázkou blízké budoucnosti. Jsem přesvědčen o jejich uplatnění na novodobém válčišti, a to zejména v oblastech, jako jsou informační systémy, komunikace a senzorická zařízení,” tvrdí plukovník J. T., příslušník sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany ČR. 

Dr. Michal Křelina z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) k tomu dodává: „U některých kvantových technologií je dobré vysvětlit, jak se věci reálně mají. Například kvantový radar v mikrovlnné oblasti je pro vojenské účely prakticky nerealizovatelný. U kvantových počítačů ještě pár let potrvá, než budou opravdu užitečné pro obranu, ale už nyní je možné začít vytvářet kvantové algoritmy a softwarová řešení. Obrovský potenciál mají například také kvantové antény. Obecně se jedná o mladý a velice dynamický obor, který může přinést spoustu překvapení a zajímavé aplikace.“

ČVUT se prostřednictvím FJFI podílí také na budování České Národní kvantové infrastruktury. Ta zajistí extrémně zabezpečenou komunikaci pro kritickou národní infrastrukturu a její bezpečné napojení do zahraničí Projekt realizuje konsorcium Cybersecurity hub, FJFI, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Podrobnosti viz tisková zpráva.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kristina Soukupová, Ph.D.
E-mail: 
kristina.soukupova@dsih.org
Telefon: 
+420 603 262 428