Datum zveřejnění: 
9. 7. 2024
Nabízí 400 studijních předmětů, výběr z 20 bakalářských a magisterských specializací, vybudovala více než 20 laboratoří a 13 výzkumných skupin. Vychovala již přes 4500 absolventů. Poskytuje studium ve všech oblastech informačních technologií, a to na té nejvyšší úrovni v nejmoderněji vybavených učebnách. To vše stihla Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), která právě slaví 15. výročí od svého založení 1. července 2009, kdy se stala podstatnou součástí univerzity ČVUT. Cílem založení nové fakulty bylo poskytovat kvalitní studium ve všech oblastech informatiky a na všech stupních studia. Za pouhých 15 let se stala nejžádanější fakultou ČVUT.

Již od počátku zde byla vize existence fakulty, jež se bude věnovat studiu informačních technologií a bude vychovávat špičkové experty v tomto oboru, kteří budou jedničkou na trhu práce. Myšlenka nové fakulty vznikla i v důsledku rychlého rozvoje tohoto oboru a rostoucí poptávky po IT odbornících. Během velmi krátké doby se pak podařilo vybudovat přední vzdělávací a výzkumnou instituci, která nabízí 10 bakalářských a 10 magisterských specializací a následně doktorský program, a to vše jak v českém, tak většinu i v anglickém jazyce. Studenti mohou vyjíždět do více než 60 zahraničních univerzit po celém světě a již při studiu pracovat na reálných projektech s více než 58 partnerskými firmami. Zakladatelé fakulty tenkrát jistě nečekali, že každý rok se na fakultu bude hlásit více než 3400 uchazečů, čímž se FIT ČVUT v současné době stává nejžádanější fakultou celého ČVUT, a ukazuje tak i na důležitost a nepostradatelnost tohoto oboru v současnosti.

„Jsem hrdý, že dnes je FIT ČVUT jednou z nejprestižnějších fakult svého druhu v České republice. O naše absolventy i studenty je zájem z řad předních technologických společností a start-upů po celém světě. Vděčíme za to patnáctileté každodenní práci všech pracovníků fakulty. Abychom i nadále vychovávali excelentní IT odborníky v rychle se měnícím světě technologií, trvale investujeme do modernizace prostor pro výuku i výzkum. Rozšiřujeme studijní programy a specializace tak, aby reflektovaly nejnovější trendy a potřeby trhu práce. Posilujeme spolupráci s průmyslem a snažíme se zůstávat na špičce technologického výzkumu. I do budoucna plánujeme další rozvoj interdisciplinárních projektů a neustálé zlepšování vzdělávacího procesu a podporu inovací v oblasti IT,“ uvádí doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan FIT ČVUT.

Ve spolupráci s dalšími fakultami ČVUT fakulta připravuje od akademického roku 2025/2026 nový magisterský studijní program Kvantová informatika cílený na nejmodernější trendy v informatice. Otevřeny budou také nové laboratoře kvantové komunikace a kryptografie a kvantového počítání. Dále FIT ČVUT připravuje novou studijní specializaci se zaměřením na počítačovou grafiku, vidění a hry v rámci chystaného magisterského studijního programu Aplikovaná informatika, která bude navazovat na velmi úspěšnou specializaci v bakalářském studijním programu. Další nový magisterský studijní program Učitelství informatiky, který absolventy připraví na odbornou výuku informatiky na středních školách, připravuje FIT s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze.

Během uplynulých 15 let dosáhla FIT ČVUT řady významných úspěchů za své výzkumné a vzdělávací aktivity a má ambici pokračovat ve svém růstu a nadále poskytovat to nejkvalitnější vzdělání a výzkumné výsledky. Dále se aktivně zapojovat do vedení a spolupráce s dalšími institucemi a firmami na významných mezinárodních výzkumných projektech a podporovat studenty v jejich úspěších na domácích i celosvětových soutěžích, práci na projektech s výstupy aplikovatelnými v praxi a propagaci vědy. Fakulta plánuje i v budoucnu rozšiřování svých studijních programů v souladu s klíčovými oblastmi IT, jako je rostoucí význam využití kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence, masivní nárůst cloudových služeb a zpracování velkého objemu dat.

„Těší mě, že rozhodnutí ČVUT založit samostatnou Fakultu informačních technologií ukázalo, že chápe informatiku jako plnohodnotný vědecký obor. Budoucnost ukázala, jak správné to rozhodnutí bylo. Informatika je dnes charakteristická tím, jak široce jsou její postupy a výsledky aplikované v ostatních oborech a jak je v dnešní době nepostradatelná,“ říká prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., emeritní děkan FIT ČVUT, v současné době působící jako vedoucí Katedry počítačových systémů FIT ČVUT.