Datum zveřejnění: 
2. 7. 2024
ČVUT v Praze hostilo ve dnech 13.–14. června mezinárodní konferenci ICAReAlumni 2024. Tato prestižní konference propojující odborníky na vztahy s absolventy univerzit z celého světa se poprvé konala v České republice. Na půdě Masarykova ústavu vyšších studií zástupci univerzit sdíleli své zkušenosti a diskutovali o nejnovějších trendech v oblasti vztahů s absolventy.

Oblast vztahů s absolventy je na českých univerzitách stále relativně mladá. Zatímco univerzity ve Velké Británii a USA mají dlouholetou tradici v budování silných vazeb se svými bývalými studenty, české vysoké školy se teprve učí, jak efektivně zapojit své absolventy do akademického i profesního života univerzity. „Pro ČVUT bylo letos velkou ctí hostit tuto konferenci a vytvořit příležitosti nejen pro sdílení osvědčených postupů, ale také pro diskuzi o inovativních trendech, nástrojích a metodikách, pro networking a posílení odborné komunity. Je skvělé, že konference umožnila nejširší pohled na problematiku Alumni Relations, včetně oblastí fundraisingu a engagementu,“ zhodnotil konferenci Dr. Oleg Fetisov, vedoucí odboru zahraničních vztahů Rektorátu ČVUT v Praze.

Spolupořadatelem letošní konference byl Dům zahraniční spolupráce (DZS), který představil národní program Czechia Alumni a iniciativu Study in Czechia. Účastníci měli příležitost seznámit se s prezentací od Michaely Takácsové „How to think strategically in Alumni Marketing“ a Lucie Matějkové „Leveraging Alumni Events for National Educational Advancement“ zaměřené na sdílení zkušeností DZS v rámci rozvoje vztahů s absolventy, marketingu a ambasadorské agendy. „Spolupráce mezi klíčovými institucemi v českém vysokoškolském sektoru zlepšuje péči o zahraniční talenty, což má přímý vliv na udržení a rozvoj ekonomiky státu. Uskutečnění této mezinárodní konference v České republice považujeme za významný přínos, za který jsme vděční Českému vysokému učení technickému v Praze,“ uvedly zástupkyně DZS.

V USA a Velké Británii je běžnou praxí, že univerzity udržují aktivní a dynamické vztahy se svými absolventy, často prostřednictvím specializovaných oddělení a sofistikovaných programů. Absolventi jsou pravidelně zváni na různé akce, konference a společenské události, které slouží nejen k posilování vztahů, ale také k vytváření sítí a profesních příležitostí. Dary od absolventů představují významný zdroj financování těchto institucí, což umožňuje rozvoj nových programů a stipendijních fondů.

České univerzity teprve nedávno začaly věnovat této oblasti větší pozornost. Mají však před sebou značné příležitosti. S rostoucím počtem absolventů, kteří získávají zkušenosti v zahraničí a vracejí se zpět do Česka, je zde potenciál pro přenos osvědčených zahraničních praxí. Zavedení moderních komunikačních technologií a digitálních platforem může také usnadnit budování a udržování vztahů s absolventy. Klíčem k úspěchu bude schopnost univerzit adaptovat se na nové trendy a aktivně vyhledávat příležitosti ke spolupráci s absolventy na různých úrovních.

"Ukázalo se, že absolventi hrají klíčovou roli v posilování instituce, působí jako ambasadoři a mentoři, kteří pomáhají připravovat současné studenty na trh práce. Univerzita zase nabízí příležitosti k profesnímu rozvoji a vytváření kontaktů, což posiluje vzájemně výhodný vztah mezi absolventy a institucí. Tento cyklus podpory a spolupráce je nezbytný pro úspěch všech hráčů a pro vytvoření dynamické a propojené komunity,“ uvedla účastnice konference Carolina Mountinho, International Relations, Alumni & Careers Office Assistant, Universidade de Coimbra.

ICAReAlumni 2024 se stala klíčovou událostí pro odborníky na Alumni Relations, kteří se zaměřují na inovace a excelenci ve vztazích s absolventy. Pro další informace a podrobnosti o konferenci navštivte web ICAReAlumni nebo zhlédněte video z konference. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Picture

Picture