Datum zveřejnění: 
10. 6. 2024
ČVUT mělo letos tu čest být součástí prestižní mezinárodní konference NAFSA 2024, která se uskutečnila v New Orleans v americkém státě Louisiana od 28. do 31. května. Tato událost je vrcholným setkáním v oblasti mezinárodního vzdělávání, lákající tisíce akademiků a představitelů vysokých škol z celého světa. Letos dokázala za čtyři dny propojit až 9500 odborníků.

Organizace české účasti na této konferenci byla zajištěna Domem zahraniční spolupráce (DZS), který se také staral o český národní stánek „Study in Czechia“. Kromě reprezentace České republiky byla konference pro ČVUT skvělou příležitostí k prezentací jeho bohaté akademické nabídky, inovativního výzkumu a nadšení pro mezinárodní spolupráci.

Během konference NAFSA 2024 zástupci ČVUT aktivně diskutovali o tématech, jako je mezinárodní mobilita studentů, výměnné programy a strategie pro internacionalizaci vysokých škol. Tato událost poskytla ČVUT nejenom příležitost prezentovat své úspěchy, ale také navázat nové partnerské vztahy a posílit své postavení v mezinárodním prostředí vzdělávání.

„Účast na konferenci NAFSA 2024 byla pro České vysoké učení technické důležitým krokem směrem k posílení mezinárodní spolupráce a internacionalizace naší univerzity. Jsme vděčni DZS za organizaci a podporu této účasti,“ uvedl Oleg Fetisov, Ph.D., MBA, vedoucí odboru zahraničních vztahů Rektorátu ČVUT. ČVUT se těší na další spolupráci s mezinárodní komunitou vysokých škol a na další příležitosti k účasti na prestižních událostech, jako je konference NAFSA.