Datum zveřejnění: 
7. 6. 2024
Asociace výzkumných univerzit ČR (AVUni) má již sedm členů. Nově do tohoto uskupení elitních tuzemských vysokoškolských institucí přistoupila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ke slavnostnímu podpisu příslušných dokumentů došlo dnes na Masarykově univerzitě v Brně.

Momentka z přistoupení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k Asociaci výzkumných univerzit České republiky (AVUni). Na snímku zleva rektor VUT v Brně Ladislav Janíček,  rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák, rektor Masarykovy univerzity a předseda AVUni Martin Bareš, rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček a rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka.  Autor fotky: Jitka Janů, Masarykova univerzita

AVUni vznikla před pěti lety s cílem posilovat národní vysokoškolský ekosystém, aby co nejlépe odpovídal zahraničním standardům. Pokrývá všechny oblasti univerzitního vzdělávání, humanitní, společensko-vědní, přírodovědné i technické. Jejími členy jsou Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a nově také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Těchto sedm vzdělávacích institucí je současně páteří českého vysokého školství, jde zpravidla o národně nejlépe hodnocené instituce, jež zajišťují vzdělávání více než 50 % všech vysokoškolských studentů v České republice a přes 75 % všech doktorandů (PhD studentů) v ČR a které dosahují nejlepších výsledků také např. v mezinárodních grantových soutěžích.

„Pokud chceme české vysoké školství a vědu v naší zemi posouvat dopředu, musíme jít cestou zvyšování kvality a nároků na všechny z nás, a to s důrazem na mezinárodní konkurenceschopnost. Žijeme totiž v globálním a otevřeném světě, a tak jediné skutečně relevantní zrcadlo naší výkonnosti a kvality nastavuje pouze srovnání s vyspělým zahraničím světem. A zde jako Česká republika máme v mnoha ohledech skutečně stále co dohánět. I proto jsem rád, že naše řady rozšiřuje nyní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, neboť jde o instituci, jejímž hlavním cílem vedle poskytování kvalitního vzdělávání je také provádět excelentní vědu,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity a předseda Asociace výzkumných univerzit ČR Martin Bareš s dodatkem, že pouze členové AVUni získali ze všech veřejných vysokých škol u nás doposud prakticky všechny ERC granty pro Českou republiku od Evropské výzkumné rady, jež je vůdčí evropskou institucí pro financování špičkového výzkumu a vývoje. „Velmi podobné je to i v případě vysoce prestižních grantů Horizon 2020 a nyní Horizon Europe, kde naši členové získali v letech 2014–2024 na podporu vědy a výzkumu v ČR 302 milionů EUR. To je víc než 80 % všech prostředků, které se podařilo z těchto zdrojů získat všem veřejným vysokým školám v České republice, což značí skutečně vysokou kvalitu těchto škol,“ dodal Bareš.

Nový člen AVUni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, je multioborovou vysokou školou, která je tvořena osmi fakultami, kde ve více než 230 akreditovaných programech studuje okolo devíti tisíc studentů. Profiluje se jako výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Aktivně spolupracuje se stovkami univerzit a dalších výzkumných organizací po celém světě, mimo jiné i díky svým dvěma unikátním výzkumným infrastrukturám, Jihočeskému výzkumnému centru akvakultury a biodiverzity hydrocenóz CENAKVA ve Vodňanech a České arktické výzkumné stanici Josefa Svobody na Špicberkách. „Jsem přesvědčen, že kvalitní vzdělávání a excelentní věda jsou spojité nádoby, kdy jedno nejde bez druhého. Věřím, že spojení s podobně orientovanými a kvalitními univerzitami v AVUni prospěje nejen naší univerzitě, ale napomůže i českému vysokému školství jako celku k dlouhodobému zvyšování kvality vzdělávání a společenské relevance,“ uzavřel rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák.

Zdroj: Masarykova univerzita