Datum zveřejnění: 
6. 5. 2024
Ve dnech 2. a 3. května navštívila ČVUT delegace z univerzity RWTH Aachen. Spolupráci obě vysoké školy navázaly v roce 2004, nyní bylo podepsáno memorandum o jejím pokračování až do roku 2030.

Ve čtvrtek 2. 5. byly pro konkrétní německé akademiky připraveny exkurze a setkání s odborníky z Fakulty stavební, Fakulty elektrotechnické, Fakulty biomedicínského inženýrství, Fakulty informačních technologií a Masarykova ústavu vyšších studií, v pozdějším odpoledni se s německým profesorem setkal na Rektorátu ČVUT také zástupce Fakulty strojní. O den později následovala prohlídka CIIRCu a několika jeho pracovišť.

Vrcholem návštěvy pak byl podpis memoranda o spolupráci – za RWTH Aachen jej podepsali rektor univerzity Ulrich Rüdiger a Henriette Finsterbusch, ředitelka odboru mezinárodní spolupráce, za ČVUT rektor Vojtěch Petráček a prorektor pro zahraniční vztahy Oldřich Starý.

Rektor Rüdiger po podpisu připomněl, že si obě vysoké školy právě slíbily spolupráci až do května 2030, tedy se těší na její zajímavé výsledky a doufá, že do té doby ČVUT ještě navštíví. Rektor Petráček podotkl, že on již v roce 2030 zdaleka rektorem nebude, ale právě podepsaná kooperace jistě poběží úspěšně a on ji bude se zájmem pozorovat.  

RWTH Aachen University patří už nyní mezi nejaktivnější vysoké školy spolupracující s ČVUT mimo alianci EuroTeQ, a to mimo jiné na bázi double-degree studia.

S Fakultou elektrotechnickou toto partnerství trvá samostatně již přes deset let, ve společném magisterském double-degree programu. Do studia se zapojují především studenti programu Lékařská elektronika a bioinformatika v těsné spolupráci s Helmholtz-Institute for Biomedical Engineering, mezi vyjíždějícími studenty byli ale např. i studenti Kybernetiky a robotiky, Otevřené informatiky nebo programu Elektrotechnika, energetika a management.

Za dobu trvání spolupráce vyjelo na RWTH Aachen více než 12 studentů FEL, z nichž 7 již double-degree studium úspěšně ukončilo. Na ČVUT naopak přijeli zatím čtyři studenti z Aachenu, svá studia již taktéž úspěšně ukončili.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture