Datum zveřejnění: 
21. 3. 2024
ČVUT v Praze nikdy nemělo a k dnešnímu dni ani nemá žádný finanční závazek vůči jakékoli státní instituci. Potvrdila to právě ukončená kontrola Finančního úřadu. Veškeré pochybnosti byly neodůvodněné a škola zachovává své dobré jméno.

Finanční úřad ohledně kontroly možného porušení rozpočtové kázně ve věci projektu ČVUT (Fakulty strojní) a GE Aviation jednoznačně rozhodl, že k žádnému porušení rozpočtové kázně nedošlo, nevydal žádnou sankci a bez dalšího kontrolu ukončil.

„Tímto je učiněna tečka za veškerými pochybnostmi mediálního charakteru ohledně bezdlužnosti univerzity a ohledně jejího vztahu k orgánům státní správy a státnímu rozpočtu. ČVUT v Praze nemělo a k dnešnímu dni nemá žádný závazek vůči žádné instituci státní správy. Veškeré pochybnosti byly tedy liché a k narušení dobrého jména školy vůbec nedošlo,“ sdělil rektor ČVUT Vojtěch Petráček. „Pokud se prokáže, že fyzické nebo právnické osoby tvrdily opak, ČVUT v Praze zváží právní kroky,“ dodal rektor Petráček. 

Jisté pochybnosti se snažily vyvolat Hospodářské noviny, když psaly o financování projektu podněcujícího rozvoj leteckého průmyslu a kosmonautiky v České republice, ve spolupráci Fakulty strojní ČVUT a GE Aviation. Šéfredaktor HN byl ihned na nepravdivost uvedených informací upozorněn.

ČVUT v Praze tak reaguje na Oznámení o ukončení daňové kontroly od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Odboru kontroly zvláštních činností. Tato daňová kontrola byla zahájena v srpnu 2023. Její výsledky jasně konstatují, že prostředky návratné finanční výpomoci znamenají přímé financování projektu, jak ostatně rozhodla i Vláda ČR svým usnesením č. 125 ze dne 21. února 2024.

Projekt podněcující rozvoj leteckého průmyslu a kosmonautiky v České republice byl zahájen v roce 2016. Testovací infrastrukturu leteckých motorů vybudovala Fakulta strojní ČVUT v letech 2016–2022 a nyní ji úspěšně provozuje. Tato vzdělávací a výzkumná infrastruktura umožňuje rozvoj pokročilé průmyslové výroby v oboru leteckých motorů v ČR a tvoří základ pro výchovu odborníků v tomto oboru.

Odborníkům z Fakulty strojní se v rámci ČVUT podařilo vybudovat zázemí pro výrobu turbovrtulových a turbínových motorů nové generace s výrazně nižší uhlíkovou stopou. Ze spolupráce ČVUT s GE Aviation vzniklo pět zkušeben, ve kterých probíhají testy motorů, digitální simulace a analýzy. Očekávání vlády tak bylo naplněno, což bylo konstatováno již před několika lety.