Datum zveřejnění: 
22. 2. 2024
Fakulta dopravní ČVUT v Praze v rámci svého dual-degree studijního programu Smart Cities nyní rozšířila svou spolupráci se společností CITYA a zahájila společný projekt v USA, který si klade za cíl implementovat koncept operativní hromadné dopravy do amerického dopravního systému.

Konkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy představuje jednu z klíčových oblastí, kterou se Fakulta dopravní ČVUT v Praze dlouhodobě zabývá. Zatímco cestující požadují časté intervaly a cestovní komfort, provozovatelé bojují s ekonomickou efektivitou při nízké obsazenosti spojů mimo špičku či do okrajových částí měst a obydlených oblastí. Z toho důvodu se fakulta spojila se start-upem CITYA, jehož koncept Operativní hromadné dopravy nabízí řešení s využitím nejmodernějších technologií.

Operativní hromadná doprava je alternativou ke klasické veřejné hromadné dopravě a vychází z aktuální poptávky cestujících. Hodí se všude, kde běžná autobusová nebo vlaková linka nemůže být z principu efektivní. Start-up CITYA přišel s řešením, kdy s využitím minibusu pomocí chytrého algoritmu nabídne cestujícím virtuální zastávku, vzdálenou maximálně pár desítek metrů od jejich aktuální polohy. Cesta se pak následně v reálném čase dynamicky přepočítává podle aktuální poptávky a platforma průběžně nabírá a vysazuje cestující jedoucí v podobném směru. Díky tomu je tento unikátní koncept schopen velmi efektivně a levně obsloužit relativně široký region. Aktuálně je tento koncept veřejné dopravy provozován v Říčanech a připravují se desítky dalších realizací ve městech a krajích v České republice, Polsku, na Slovensku, a nově i v USA.

Doc. Tomáš Horák, který je garantem dual-degree studijního programu SC a aktuálně působí na americké univerzitě UTEP v Texasu, kde mimo jiné přednáší Dopravní inženýrství, vidí v tomto konceptu velký potenciál: „Mezi kvalitou veřejné dopravy v ČR a USA je propastný rozdíl. Využití moderních technologií, které nabízí platforma společnosti CITYA, skýtá velký potenciál využití hromadné dopravy i pro takové bašty individuální automobilové dopravy, jakými Spojené státy bezesporu jsou. Důležitý faktor pro úspěch aktuálně zahájeného projektu je i fakt, že Texas je primární zájmové území pro Česko, což je to dáno historickým vývojem a skutečností, že se zde nachází největší česká diaspora. V neposlední řadě je to i otevřenost Texasu vůči podnikání a moderním formám byznysu. Důkazem je například další technologická firma Tesla, která přemístila do texaského Austinu veškeré své aktivity“. 

Právě skutečnost, že USA jsou jedním z nejlépe fungujících prostředí pro spolupráci mezi městy, univerzitami a firmami, byla důvodem, proč se společnost CITYA rozhodla investovat do tohoto společného projektu.

CITYA za svůj úspěch mimo jiné vděčí vědcům a nejchytřejším lidem napříč našimi zájmovými obory. Podpora vědců a akademické činnosti je pro nás přirozená. ČVUT s námi spolupracuje už dlouho a díky CITYA univerzita zná obrovský potenciál operativní hromadné dopravy, který může předávat i v USA,” říká zakladatel a CEO CITYA Dominik Janík. „Proto jsme přivítali možnost přímé spolupráce s doc. Horákem, který aktuálně působí v USA. V Texasu tak vidíme obrovský byznysový potenciál. V kampusu UTEPu se pohybuje více než 24 000 studentů, dále se zde nacházejí tři komplexy kolejí, desítky sportovišť, divadlo i koncertní sál. Jezdí zde tři autobusy, na které není spolehnutí. Chodit pěšky ve 40 stupních v poušti se nikomu nechce, a proto většina z nich jezdí autem. To vede k tomu, že hlavní silnice podél kampusu jsou často ucpané a univerzita se neustále potýká s nedostatkem parkovacích míst. El Paso je také hraniční město s Mexikem, a denně zde v obou směrech legálně za prací či studiem přechází pěšky více než 10 000 lidí, ale veřejná doprava zde vůbec nefunguje. Se vším může pomoci CITYA a naše platforma operativní hromadné dopravy,” doplňuje Dominik Janík. 

Více o Fakultě dopravní ČVUT v Praze na stránkách www.fd.cvut.cz a o konceptu operativní hromadné dopravy na stránkách společnosti CITYA https://www.citya.io.