Datum zveřejnění: 
6. 2. 2024
Dnes odstartoval pilotní projekt MČ Praha 6 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, organizovaný Místním akčním plánem vzdělávání MAP Praha 6. Slavnostního zahájení Projektového dne za účasti místostarostky pro školství Prahy 6 Mariany Čapkové a rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka se na půdě Fakulty strojní ČVUT v úterý dopoledne zúčastnily stovky dětí ze „šestkových“ základních škol. Celkem se do Projektového dne zapojilo 500 žáků 8. a 9. tříd z 18 škol.

Za ČVUT se Projektového dne Prahy 6 zúčastnilo sedm z osmi fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní a biomedicínského inženýrství) a Masarykův ústav vyšších studií. Cílem projektu je ukázat žákům zajímavosti technických oborů a podnítit jejich zájem o technické vzdělávání.

„Považuji za velice důležité, aby děti na základních školách věděly, k čemu mohou využít to, co se učí třeba v matematice nebo fyzice, a pevně věřím, že jim dnešní návštěva našich sedmi fakult bude inspirací,“ uvedl při slavnostním zahájení rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Dodal také, že iniciativu Prahy 6 velmi vítá a že dnešní Projektový den je první, ale jistě ne poslední. „Byla by to krásná tradice, kdybychom se tady vždy na počátku roku, předtím, než se budete rozhodovat, co dalšího v životě a studiu podniknete, mohli setkat a vy jste se u nás podívali, co je zajímavé,“ řekl žákům, jež oslovil jako „budoucí studenty“.

Místostarostka Prahy 6 pro oblast školství Mariana Čapková připomněla, že přítomné žáky čeká letos či v příštím roce přijímací řízení na střední školu. „A pokud se dnes na ČVUT pro něco nadchnete, pomůže vám to absolvovat stres přijímacích zkoušek i čtyřleté studium, protože už třeba budete vědět, na jakou vysokou školu budete chtít pokračovat. Proto jsme dnes pro vás ve spolupráci s ČVUT připravili co nejvíce akční a ukázkami nabitý program,“ sdělila Čapková. Pobídla děti, aby se nebály ptát na vše, co je napadne, a podotkla, že odpovídat jim budou studenti ČVUT, z nichž „mnozí byli ještě nedávno také žáky základních škol Prahy 6“.

Během programu si žáci, rozdělení do menších skupin, prohlédli fakultní budovy, poznali vyučující a seznámili se s vyučovanými tématy a kompetencemi. ČVUT pro osmáky a deváťáky z Prahy 6 připravilo možnost objevovat svět architektury, krajinářské architektury a designu (Fakulta architektury), seznámení s místem, kde nápady dostávají 3D podobu (Fakulta biomedicínského inženýrství), či s experimenty s vodou v největší „vodohale“ (Fakulta stavební). Děti navštívily dílnu studentského týmu eForce, jehož členové a členky vyvíjejí autonomní elektroformuli a závodí s ní na evropských tratích (Fakulta elektrotechnická). Studentský univerzitní tým CTU Space Research, zabývající se kosmickými technologiemi a stavěním raket, představil svůj model rakety (Fakulta strojní). Žáci si mohli vyzkoušet pilotovat letadlo, řídit letový provoz nebo být řidičem kamionu (Fakulta dopravní).  Ale třeba také zjistit, jakou sílu má vakuum, nebo kolik experimentů jde udělat s obyčejným listem papíru (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská). A mnohé další z toho, co ČVUT v Praze nabízí.

Děti navštívily nejen fakulty, jež se nacházejí na území Prahy 6, ale i ty na pražském Novém či Starém Městě. A do Kladna, kde sídlí Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, vypravila pro zájemce Praha 6 samostatný autobus.

Zahájení

Picture

Picture