Datum zveřejnění: 
22. 1. 2024
Magazín Computerworld každoročně přináší seznam úspěšných osobností z tuzemské IT scény. Medailonky vybraných tří desítek osobností, které si zaslouží, aby se o nich vědělo, zveřejňuje Computerworld na konci roku v rozsáhlém speciálu TOP IT osobnosti. V aktuálním TOP IT výběru má FIT ČVUT dokonce dvojnásobné zastoupení doc. Ing. Pavlem Kordíkem, Ph.D., a Ing. Jiřím Chludilem.

Medailonek doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D.,proděkana pro spolupráci s průmyslem FIT ČVUT

Pavel Kordík je inovátorem, jehož práce se zaměřuje na propojení akademického světa s průmyslem a inovace v oblasti umělé inteligence. Kordík řídí oddělení Fakulty informačních technologií ČVUT, které podporuje spolupráci s podniky a zavádí inovace do firem.

„Má práce je nejen o propojování,“ vysvětluje Kordík. „Snažím se, aby naši studenti neopouštěli školu bez praktických zkušeností a aby firmy získávaly inovace přímo z akademické půdy.“

Mezi nejnovější úspěchy jeho týmu patří získání dvou velkých evropských projektů. První projekt se zaměřuje na vývoj pokročilých algoritmů pro modelování složitých systémů (např. počasí). ČVUT bude řídit konsorcium dvaceti partnerů, mezi nimiž je mnoho zajímavých podniků z celé EU. Druhý projekt se šestnácti partnery z regionu Danube se věnuje podpoře podnikavosti mezi studenty a mladými vědci, kde se klade důraz na přeměnu výzkumných výsledků na komerčně využitelné produkty.

„Jeden projekt je zaměřený na výzkum a druhý na transfer,“ říká s hrdostí. Kordík přiznává, že jeho nejsilnější manažerskou vlastností je schopnost formovat vize. „Mám vizi, kterou dokážu sdílet a nakazit jí své okolí. Zároveň umím najít správné lidi pro realizaci těchto vizí.“

Pandemie pro něj znamenala více času na rodinu a kreativní práci, ale také nárůst on‑line schůzek. „Byla to výzva, ale zároveň příležitost k novým způsobům práce,“ reflektuje tuto dobu. Na otázku o motivaci odpovídá: „Motivuji se i ostatní společnou radostí z úspěchů a vizí, jak naše práce může zlepšit svět.“

Kordík je také aktivně zapojen do několika startupů (Recombee, experts.ai) a neziskových iniciativ (prg.ai, aidetem.cz), což považuje za důležitou součást své práce. „Snažím se podporovat inovace nejen na akademii, ale i v praxi,“ říká.

Když jde o řešení konfliktů, Kordík preferuje předcházení problémům a aktivní řešení, pokud je to nezbytné. „Důležité je udržet dobrý týmový duch a otevřenou komunikaci,“ vysvětluje.

Ve svém volném čase se věnuje rodině a sportu, což jsou pro něj zdroje důležité energie a potřebné vyváženosti.

Přestože Kordík oceňuje technologii a inovace, zdůrazňuje důležitost lidí a spolupráce. „Technologie nás posouvají vpřed, ale skutečný pokrok děláme společně,“ uzavírá.

Medailonek Ing. Jiřího Chludila, vedoucího Síťové multimediální laboratoře a spoluzakladatele specializace počítačová grafika na FIT ČVUT

Práce Jiřího Chludila má viditelný dopad jak v akademickém, tak v komerčním sektoru.

„Má práce je především o předávání zkušeností a nadšení studentům,“ říká Chludil. „Zajímají mě projekty, které jsou aplikovatelné v běžném životě a mohu je kombinovat s mojí aktuální prací pro české zdravotnictví.“

Jedním z jeho hlavních úspěchů v poslední době je dokončení části projektu „Věnná města českých královen“, přičemž některé z jeho výstupů byly prezentovány v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Projekt zahrnoval i vytvoření aplikace ve virtuální realitě, jež zrekonstruovala historii některých staveb v Hradce Králové.

„Byl to unikátní projekt, který umožnil veřejnosti a studentům základních škol hlouběji pochopit historii města,“ dodává.

Jiří Chludil se zaměřuje na motivaci studentů a kolegů k práci na komplexních projektech. „Když studenty namotivuji k řešení náročných projektů a oni uspějí, cítím velkou radost,“ říká.

Studenty učí především počítačovou grafiku, která je podle něj specifickou vědní disciplínou, jež je náročná i krásná zároveň. Když se mu podaří namotivovat studenty, aby zkusili řešit projekt, který se jim zdá moc složitý, nereálný apod., a oni pak zjistí, že s použitím správných technik a postupů lze vyřešit, je jeho úloha splněna a má z toho velkou radost.

Během pandemie čelil Jiří Chludil zhoršení zdravotního stavu a ztrátě motivace v pedagogické kariéře. Tato situace ho vedla k přechodu do komerční sféry, což považuje za správné rozhodnutí. „Kombinace akademické a komerční práce se nakonec ukázala jako ideální,“ uvádí.

V oblasti manažerských dovedností Jiří Chludil preferuje přístup, kdy se snaží předcházet konfliktům a působit jako mediátor. „Mým cílem je, aby každý dělal to, co ho nejvíce naplňuje a kde může prokázat své znalosti a dovednosti,“ vysvětluje svůj přístup k řešení konfliktů.

Kromě akademické a výzkumné práce se Jiří Chludil věnuje i analýze a návrhu informačních systémů pro administraci vzdělávání ve zdravotnictví a dalších inovativních projektech. Zdůrazňuje význam práce na projektech, které jsou nejen zajímavé, ale mají i praktické využití.

V osobním životě Jiří Chludil čerpá energii z rodiny a koníčků, jako je čtení sci‑fi a fantasy literatury. Tento způsob relaxace mu pomáhá zvládat stres a nabírat novou energii pro svou práci.

Jiří Chludil a jeho osobní i profesní život jsou příkladem toho, jak je možné propojovat akademický svět s praktickými a komerčními aplikacemi a jak důležitá je motivace a nadšení pro práci. Jeho přístup k vedení, inovacím a výuce jsou inspirací pro jeho studenty i kolegy v komerční sféře.