Datum zveřejnění: 
17. 1. 2024
Delegace National Yang Ming Chiao Tung University vedená jejím prezidentem, Prof. Chi-Hung Lin, M.D., Ph.D , navštívila ve středu 10. ledna ČVUT v Praze, kde byla přijata vedením ČVUT v čele s rektorem doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc.

S univerzitou probíhají intenzivní jednání o prohloubení stávající spolupráce především v oblasti vědy, výzkumu a vývoje polovodičů, ve které NYCU zaujímá špičkové místo na světě. Delegace navštívila také fakultu elektrotechnickou, kde si prohlédla laboratoře katedry mikroelektroniky a jednala o konkrétní podobě vědecké a výzkumné spolupráce v oblasti polovodičů a integrovaných obvodů.