Datum zveřejnění: 
12. 1. 2024
Sedmdesát čtverečních metrů pražské Galerie Jaroslava Fragnera se od poloviny prosince stalo nedostupnými pro návštěvníky a návštěvnice. Střed výstavního sálu obestavěla kurátorka Karolína Plášková stavebním plotem, aby tak poukázala na rostoucí nedostupnost bydlení a představila české iniciativy a umělecké či protestní akce, které volají po bydlení jako základním lidském právu.

Stavební oplocení, jako symbol výstavby, vymezuje plochu průměrného pražského bytu – za jeho pronájem zaplatí obyvatelé a obyvatelky Prahy průměrně 25 tisíc korun, za koupi 25 průměrných ročních platů, což je nejvíce v Evropě. Ačkoliv je právo na bydlení zakotveno v řadě mezinárodních úmluv, náklady na bydlení po celém světě rostou a pro řadu lidí je bydlení nedostupné – např. čtvrtina českých domácností platí za bydlení více než 40 % ze svých celkových příjmů.

„Výstava se záměrně nevěnuje odborné diskusi, ale prezentuje české iniciativy a umělecké či protestní akce, které upozorňují na problémy s bydlením a usilují o zlepšení jeho dostupnosti. Samotní aktéři a aktérky těchto iniciativ mají s dopady rostoucích cen bydlení často osobní zkušenosti – nemají adekvátní bydlení či jsou ohroženi jeho ztrátou a vedou své boje na úkor vlastního času a prostředků,“ říká o výstavě kurátorka Karolína Plášková. 

Na výstavě je např. prezentována činnost iniciativy Chceme bydlet!, která pomáhala obyvatelům a obyvatelkám brněnské ubytovny v emancipačním boji proti obchodníkovi s chudobou. Umělecký a aktivistický kolektiv Jezevky na krizi bydlení upozornil již v rámci několika happeningů, např. na ministerstvu pro místní rozvoj postavili nestabilní domeček z karet jako symbol nefunkčních základů české bytové politiky. Společně se sochařem Pavlem Karousem také dotlačili beranidlo na Mariánské náměstí, kde symbolicky prorazili bránu pražského magistrátu, aby upozornili na přehlížení potřeb občanů a občanek. Multimediální umělec Vladimír Turner na výstavě prezentuje instalaci Master Lock, která reaguje na problematický fenomén využívání bytů ke krátkodobým pronájmům turistům a turistkám.

Součástí výstavy jsou umělecká díla, dokumentární videa, ale například i stany a lehátka. Proč? Přijďte se na výstavu podívat.

Výstava Právo na bydlení

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1

výstava: 20. prosince 2023 – 10. března 2024

otevírací doba: středa – neděle, 14:00–19:00

vstup zdarma

kurátorka: Karolína Plášková

představení autoři*rky a iniciativy: Chceme bydlet!, Jezevky, Kuncovka, Pavel Karous, Platforma pro sociální bydlení, Vladimír Turner

produkce: Václav Suchan

 

Zřizovatelem Galerie Jaroslava Fragnera je České vysoké učení technické v Praze. Výstava a její doprovodný program se koná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, Nadace české architektury a s materiálovým přispěním art re use centra.