Datum zveřejnění: 
11. 1. 2024
V průběhu akademického roku vznikne v téměř sedmdesáti fakultních ateliérech více než dva a půl tisíce ateliérových a závěrečných prací. Z pestré škály různorodých projektů vybíral letošní kurátorský tým ty nejlepší, které prezentují společné hodnoty napříč osobitými přístupy i odlišnými školními programy.

Ročenka vychází vždy v průběhu následujícího akademického roku a ambicí edice je maximálně využít pohled do zpětného zrcátka. Letošní kurátorský tým ve složení studentky magisterského stupně Karolíny Zbytkové a pedagogů Vojtěcha Sosny a Jana Stibrala se rozhodl pro sebe i čtenáře definovat vodítka pro porovnání jinak těžko srovnatelných úloh. Výběr prací rozdělují do kapitol Umění, Řemeslo a Společnost.

„V některých pracích převažuje krásno, kdy jsou architektura, krajina či design pojaty jako umělecké či konceptuální artefakty. V jiných projektech jsme cítili těžiště v dokonale zvládnutém řemeslu, které může představovat dobře navržený bytový dům, pokorně padnoucí do městské struktury, i perfektně zvládnutá ergonomie klasického předmětu, jako je židle. Velmi často se také objevují úlohy a výstupy, které reagují či upozorňují na širší společenský fenomén, jehož jsou architektura, krajina a design nedílnými součástmi,“ vysvětlují kurátorka a kurátoři. Kromě jejich výběru čtenář v ročence nalezne souhrn nejdůležitějších událostí akademického roku, vydaných publikací nebo rozsáhlý index ateliérových zadání.

Také letos se stránkami prolíná vklad hostujícího umělce, tentokrát poetická óda na město ve fotografiích absolventky FA ČVUT Anny Ritterové. Ta se ve své tvorbě věnuje záznamům života města, zvěčňuje magické okamžiky souhry světla, stínu a barev.

Ročenka je k zakoupení v tiskovém centru IKAN v přízemí FA ČVUT. Postupně bude k dostání také ve vybraných knihkupectvích (Page Five, Kavka Book, Juditina věž) a v síti KOSMAS.

ROČENKA FA ČVUT 2022–23
Iniciátor: Dalibor Hlaváček
Ediční rada: Dalibor Hlaváček, Marek Nedelka, Kateřina Rottová, Jan Stibral
Editor: Jan Stibral
Kurátorka a kurátoři: Vojtěch Sosna, Karolína Zbytková, Jan Stibral
Hostující fotografka: Anna Ritterová
Texty rozhovorů: Matúš Dulla, Pavel Fuchs
Redakční spolupráce: Karolína Hanková, Klára Pučerová, Kateřina Rottová, Ondřej Šmída, Romana Vylitová
Fotografie: Štěpán Hon, Dagmar Hujerová, Lubomír Kotek, Jiří Ryszawy, Iveta Valentová a archiv autorů
Jazyková korektura: Pavlína Zelníčková
Grafický design a sazba: Marek Nedelka
Produkce: Klára Pučerová, Ondřej Šmída
Nakladatel: České vysoké učení technické v Praze, zpracovala Fakulta architektury v edici Ročenky.
ISBN: 978-80-01-07247-9
Popis: 1x kniha, brožovaná, 176 stran, česky
Rozměry: 240x330 mm
Rok vydání: 2023