Datum zveřejnění: 
2. 1. 2024
​V prestižní soutěži IT SPY zabodovala i letos absolventka programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické ČVUT. Ing. Pavlína Koutecká navrhla pod vedením docenta Přemysla Šůchy z katedry řídicí techniky možnosti lepšího plánování chirurgických zákroků v nemocnicích. S využitím metody branch-and-price zrychlené strojovým učením tak její řešení přinese významnou úsporu času i zdrojů. Porota práci Pavlíny Koutecké ocenila 2. místem.

Studijní program Otevřená informatika FEL ČVUT ve 14. ročníku soutěže navázal na úspěchy z těch předchozích: mezi lety 2019 a 2022 trvala unikátní série vítězství absolventů OI, v roce 2021 si první cenu poprvé v historii soutěže odnesla žena: Ing. Jindřiška Deckerová. Minulý rok se vítězem stal Ing. Jiří Ulrich s diplomovou prací o multikamerovém lokalizačním systému.

Ambasadoři soutěže vybírali letos soutěžní práce z téměř 1200 projektů, které byly v minulém akademickém roce obhájeny na českých a slovenských vysokých školách. Letošnímu ročníku dominovaly učící se algoritmy, tedy využití umělé inteligence.

Algoritmus, jak naplánovat provoz operačních sálů
Práce Pavlíny Koutecké pomáhá plánovat využití operačních sálů v nemocnicích pomocí algoritmu branch-and-price k co nejoptimálnějšímu vytížení a prioritnímu vyřešení nejdůležitějších výkonů. Algoritmus je v diplomové práci hodnocen na syntetických instancích generovaných na základě nastavení reálných nemocnic a výsledky ukazují významné snížení počtu vyřešených pricing problémů (přes 40 %) a snížení výpočetního času (více než 10 %) ve srovnání s původní metodou.
 

O soutěži IT SPY
IT SPY je oficiální soutěž českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Po odborné stránce soutěž zaštiťují česká a slovenská sekce celosvětové profesní organizace ACM. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi. Každoročně mohou fakulty prestižních českých a slovenských univerzit nominovat až 10 % z celkově obhájených prací svých studentů. Jejich kvalita je pak posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. Soutěž organizují české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org) a přední český software house Profinit.