Datum zveřejnění: 
20. 12. 2023
V týdnu od 4. do 8. prosince se v Praze uskutečnila exkurze za příklady dobré praxe pro skupinu studentů a pedagogů ze Státní univerzity Alecu Russo v moldavském Balti, kterou v rámci zahraniční pomoci ČR pro partnery připravili akademici z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.

V rámci rozvojového projektu „Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska“, který v letošním roce realizuje Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze v rámci České zahraniční pomoci financované Ministerstvem zahraničí ČR a Českou rozvojovou agenturou, přijela do Prahy skupina nejlepších absolventů kurzu, který byl v září uspořádán v moldavském městě Balti. Čtyři studenti a dvě akademické pracovnice ze Státní univerzity Alecu Russo Balti (USARB) z Moldavska se účastnili týdenní terénní exkurze za příklady dobré praxe v Praze. Program byl zahájen setkáním s ředitelkou Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc.

V rámci exkurze byl pro skupinu připraven bohatý program, během kterého si prohlédli řadu lokalit postavených revitalizací brownfields v Praze, jako je např. Rohanský ostrov, Smíchovské nádraží, ale i lokality v okolí Palmovky, Areny Praha a další. Skupina dále navštívila Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, kde mj. debatovala s Ing. arch. Jaromírem Haincem, Ph.D., ředitelem Sekce rozvoje města (diskutovalo se o svobodě a možnostech rozvoje měst), či s nevládní neziskovou organizací Ekocentrum Koniklec (diskuze s ředitelkou PhDr. D.Kouckou), která se věnuje problematice hospodaření s dešťovou vodou v rámci projektu „Počítáme s vodou“. Zde se skupina seznámila nejen s novými trendy v této oblasti, ale novinkou pro ně byla i skutečnost, že plánování a rozvoji města se může aktivně věnovat i nevládní neziskový sektor, což se v Moldavsku rozhodně zatím neděje.

Samozřejmě se pozornost také zaměřila na prohlídku zařízení nezbytných pro dobré fungování města, jako je např. Ústřední čistírna odpadní vod v Praze. V této souvislosti je třeba poznamenat, že stotisícové Balti zatím žádnou čistírnu odpadních vod nemá a splašková nepřečištěná voda je vypouštěna přímo do místních menších vodotečí. Dalším bodem návštěvy bylo ústředí firmy EKOKOM, která se věnuje organizaci sběru recyklovaného odpadu v ČR. Také zde se účastníci kurzu setkali s řešeními pro jejich města dosud neznámými, protože ve většině moldavských měst včetně Balti zatím k separaci ani recyklaci odpadu nedochází.

Často za poměrně nepříznivého počasí, které celý týden v Praze panovalo, se podařilo program exkurze naplnit a obohatit tak skupinu moldavských studentů a pedagogů o nové poznatky, zkušenosti a přístupy, které nyní budou i oni dále předávat v rámci své výuky a studií.

Projekt „Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska“ bude zakončen vydáním výukového materiálu v rumunštině „Plánování rozvoje a obnova měst v podmínkách transformující se ekonomiky“, který bude v tištěné podobě distribuován zejména pedagogům a studentům na Státní univerzitě Alecu Russo v Balti a dalším účastníkům kurzu z řad zástupců místních stakeholderů v Balti, ale i dalším zájemcům v regionech okolo. Elektronická verze bude dostupná pro další zájemce na webové stránce rozvojového projektu:  https://www.muvs.cvut.cz/moldavsko/

Picture