Datum zveřejnění: 
18. 12. 2023
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et PhD., je prvním absolventem dvojitého doktorského studijního programu (Double Degree program), který současně absolvoval na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) a Fakultě aplikované ekonomie Univerzity v Antverpách (FAE UA). 22. listopadu 2023 úspěšně obhájil svoji disertační práci a získal diplomy z domácí i partnerské prestižní zahraniční univerzity najednou. Univerzita v Antverpách je v současné době v celosvětovém žebříčku QS World University Rankings na 280. místě, ČVUT pak na 454. místě.

Marek Suchánek získal první doktorský titul v programu Informatika na domácí Katedře softwarového inženýrství FIT ČVUT (KSI), druhý v rámci doktorského programu Aplikovaná ekonomika na Katedře manažerských informačních systémů Fakulty aplikované ekonomie Univerzity v Antverpách. Jeho školiteli po dobu doktorského studia byli doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. z FIT ČVUT a prof. Dr. Herwig Mannaert z FAE UA. 

„Je to zvláštní a zároveň velmi příjemný pocit být průkopníkem a ukázat cestu dalším studentům. Bylo to v různých ohledech náročné, ale určitě to stálo za to. Výsledkem mého dvouoborového doktorského studia je disertační práce nazvaná Budování bránové ontologie mezi Normalizovanými systémy a konceptuálními modely, která přispívá k výzkumu evolvovatelných softwarových systémů a propojuje konceptuální modelování s implementací softwaru založeného na Teorii normalizovaných systémů,“ uvádí Marek Suchánek.

$i

Marek Suchánek získal bakalářský i magisterský titul specializace Informační systémy a management na FIT ČVUT. Je zástupcem vedoucího a současně jedním ze zakládajících členů Centra konceptuálního modelování a implementačního výzkumu (CCMi). V současné době působí na KSI FIT ČVUT jako odborný asistent a významně se také podílí na pedagogické činnosti. Vede týmové bakalářské softwarové projekty a bakalářské i diplomové práce. Všechny jeho již publikované vědecké články mají přes 140 citací na vědecky uznávaných platformách (WoS, Scopus, Google Scholar).

Double degree program FIT ČVUT a FAE UA mohou studovat absolventi nejen z FIT ČVUT ale i z jiných univerzit a fakult, kteří budou přijati k doktorskému studiu na FIT ČVUT a jejichž téma výzkumu bude propojovat informatiku s ekonomikou. Věříme, že tato unikátní příležitost osloví další doktorské studenty, kteří využijí možnosti získat najednou dvojitý titul Ph.D. et PhD.