Datum zveřejnění: 
16. 11. 2023
Další zlepšení kyberbezpečnosti na Úřadu vlády České republiky je cílem memoranda o spolupráci, které dnes ve Strakově akademii podepsali vedoucí Úřadu vlády ČR Mgr. Jana Kotalíková a děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) profesor Petr Páta. Experti a expertky z FEL v příštím roce pomohou s rozvojem informační bezpečnosti na Úřadu vlády a pracovištích, která pod něj spadají. FEL také úřadu poskytne konzultace v oblasti kyberbezpečnosti. Společně také budou řešit, jak nastavit podmínky pro stáže studentů a studentek FEL na Úřadu vlády.

„Úřad vlády ČR má zájem nadále posilovat své kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Potřebujeme pro to silného a nezávislého partnera s potřebnou expertízou v oblasti systému řízení informační bezpečnosti,“ uvedla k memorandu vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková. Podotkla, že Fakulta elektrotechnická ČVUT dokáže zajistit specialist(k)y pro různé oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení rizik a zároveň má zkušenosti se vzděláváním dospělých. Díky tomu se odborníci a odbornice z FEL mohou podílet také na školení zaměstnanců a zaměstnankyň Úřadu vlády ČR.

"Spolupráci s Úřadem vlády ČR vnímáme jako součást společenské odpovědnosti univerzity. Pracujeme na výzkumu a vývoji projektů, které mají veřejný dopad, je naším zájmem přenášet výsledky naší práce do praxe a posilovat spolupráci s vládním či veřejným sektorem," sdělil pak k podpisu memoranda jeho druhý signatář prof. Petr Páta, děkan FEL ČVUT.  

Jak by měla budoucí spolupráce obou institucí vypadat? Podle dr. Jaroslava Burčíka, který vede centrum kyberbezpečnosti FEL, bude fakulta pomáhat se znalostním rozvojem zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu, poskytovat expertní poradenství a pomáhat s výběrem studentů technických oborů pro potřeby úřadu. Novou formu spolupráce začnou rozvíjet během připravovaného pilotního projektu, jehož cílem je vyladit vzájemné postupy, odpovědnosti a očekávání nad vybranou oblastí informační bezpečnosti na Úřadu vlády. Realizace projektu by se měla uskutečnit v řádu měsíců. 

Dr. Burčík řekl, že při budování organizace odolné proti kyberútokům se bohužel často zapomíná na odpovídající rozvoj znalostí zaměstnanců a vedoucích pracovníků. "Jsem velmi rád, že si Úřad vlády vybral za partnera v této oblasti naši fakultu. Vedle expertů, kteří se věnují výzkumu, nabízíme partnerům a široké veřejnosti i fakultní vzdělávací program – Akademii kybernetické bezpečnosti. Kurzy v naší Akademii, jsou vedeny zkušenými praktiky a jsou navrženy tak, aby je bylo možné studovat i na dálku, a to včetně laboratoří," konstatoval dr. Burčík.

"Kybernetická bezpečnost by měla být v současnosti součástí našich životů automaticky. Zodpovědný přístup k řešení kybernetické bezpečnosti by měl být součástí našich profesních i civilních životů a já jsem přesvědčen, že státní instituce a akademický sektor by měly jít příkladem," uvedl pak ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr, který byl podpisu také přítomen. "A já proto velmi vítám, že se podařilo najít takto úžasnou synergii. A že Úřad vlády, prestižní, státní instituce, spojil síly s neméně prestižní akademickou institucí (FEL) ČVUT," dodal pak Kintr,

U podpisu memoranda ve Strakově Akademii dnes byli také ředitelka Odboru informatiky Úřadu vlády Ing. Jitka Křupková a doc. Jiří Vodrážka, který vede katedru telekomunikační techniky FEL ČVUT. 

Picture

Autor fotografií: Petr Neugebauer