Datum zveřejnění: 
7. 9. 2023
Ve středu 6. září 2023 byla podpisem partnerství mezi společností SITA a Fakultou dopravní ČVUT v Praze obnovena spolupráce zaměřená jak na vzdělávání nových odborníků, tak i na projektové záměry v oblasti letecké dopravy.

Fakulta dopravní se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj témat souvisejících s provozem, řízením a ekonomikou letecké dopravy a společnost SITA je tak pro ni velmi důležitým strategickým partnerem. 

Společnost SITA, která má více než 70 let zkušeností a znalostí trhu, nabízí nejen přístup k nejmodernějším technologiím, které cestujícím ještě více usnadní cestu, ale především poskytne studentům Fakulty dopravní prostor pro jejich rozvoj v souladu s reálnou praxí a budoucím uplatněním v oboru.

Pro účely této spolupráce vznikne speciální tým odborníků z obou institucí, který v následujících týdnech vypracuje konkrétní plán projektů a společných aktivit. Jednou z nich bude např. SITA den, který představí společnost SITA nejen studentům Fakulty dopravní, ale i dalším zájemcům z řad studentů ČVUT.

Za Fakultu dopravní podepsal dokument děkan prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.