Datum zveřejnění: 
20. 6. 2023
Pozvání na akci „Ochutnej strojařinu“ na Fakultě strojní ČVUT v Praze využilo téměř padesát středoškoláků a středoškolaček. Fakultu navštívili převážně studenti třetích ročníků ze 16 gymnázií a 9 středních průmyslových škol.

V posluchárně na Karlově námětí účastníky přivítal 15. června 2023 zástupce proděkana pro pedagogickou činnost, docent Ing. Jan Řezníček. Následovala malá ochutnávka vysokoškolské výuky ve formě  série přednášek na téma výsledky projektů řešených na Ústavu letadlové techniky a na Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky. V závěru studenti získali základní informace o podstatě létání a principech stavby házecího letadla, které budou druhý den sami konstruovat. Přednášky byly pro účastníky natolik zajímavé, že po skončení zasypávali přednášející mnoha otázkami. Před odjezdem z Karlova náměstí ještě navštívili laboratoře Ústavu letadlové techniky  a laboratoř mikroskopie Ústavu materiálového inženýrství.

Odpolední program byl vyhrazen exkurzím ve fakultních laboratořích v Dejvicích. Studenti postupně navštívili 8 laboratoří podle předem projeveného zájmu. Tam se jim dostalo krátkého výkladu o navazující výuce i řešených výzkumných a vývojových projektech. Samozřejmě nechyběly zasvěcené odpovědi na četné otázky. Večer se celá skupina přemístila na strahovské koleje, kde bylo připraveno ubytování a brzy se vrátili do Dejvic, kde program pokračoval v konferenčním centru fakulty. Po společné večeří prezentovali zástupci studentských klubů své aktivity a úspěchy a pak neformální diskuze se studenty i s pedagogy pokračovala až do pozdních hodin.  

Druhý den byl věnovaný týmovým tvůrčímu soutěžení. V laboratoři Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky studenti v malých týmech řešily stavbu letadélka z balzy, polystyrénu a radiového ovládání. Téma studenty zaujalo. Nikdo se nenudil, ve všech týmech převládalo nadšení a kreativní nápady budoucích konstruktérů rychle spěly k realizaci. Ještě před obědem týmy stihly dostavět své modely, upravovat jejich drobné nedostatky a zkusit několik letů. Závěr byl skutečně soutěžní. Hodnotil se design házecího letadla a měřil nejdelší dolet. Vyvrcholením akce byl vyhlášení vítězných modelů. V dlouhé chodbě halových laboratoří byl rekordní dolet 32 metrů.  

Druhý ročník akce „Ochutnej strojařinu“ skončil k oboustranné spokojenosti. Účastníci v anonymní anketě potvrdili, že organizace akce je příjemně překvapila a polovina uvažuje o přihlášce na studium na Fakultě strojní ČVUT. Proto můžeme věřit, že si studenti odvážejí spoustu zajímavých zážitků, řeknou o nich kamarádům a že se s některými z nich setkáme opět, tentokrát v roli studentů Fakulty strojní.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture